Funció econòmica i social de les cooperatives

El cooperativisme per a tu, tothom i el teu barri

Treballar en una cooperativa, ser client o proveïdor d'una cooperativa... permet generar riquesa immediata a l'economia local. Una societat cooperativa difícilment deslocalitzarà l'activitat, ni per reduir costos ni per adquirir dimensió, ni per cap dels motius que habitualment porten a les empreses a deslocalitzar-se. El control i la propietat de les cooperatives el tenen totes les persones que en són sòcies i, consegüentment, no és de lògica decidir la deslocalització productiva; això voldria dir que les pròpies persones sòcies han decidit renunciar al seu lloc de treball, a l'estalvi o a la millora de les seves rendes, llavors han decidit aniquilar la raó de ser de l'empresa. Això és clarament contradictori, per això referma que les cooperatives no es deslocalitzen.

Altrament, hi ha cooperatives amb un gran sentiment de funció social; podreu observar com algunes cooperatives dels vostres barris organitzen debats o sessions informatives sobre aspectes d'interès social i cultural. O també, com participen amb altres plataformes per generar cohesió social a través d'actes lúdics i populars.