Funció econòmica i social de les cooperatives

El cooperativisme per a les entitats financers, els assessors i els emprenedors

És important que aquests col•lectius (entitats financeres, assessors i emprenedors) entenguin el model d'empresa cooperativa, tant per emprendre un negoci amb aquesta formula empresarial com per assessorar correctament i incrementar la cartera de clients o facilitar finançament amb coneixements sòlids de l'estructura de projectes empresarials cooperatius. A més, també és important, primer, perquè es basen al 100%, en economia productiva localitzada i, segon, perquè són empreses de base col•lectiva no especulativa, ni en el mercat ni amb la clientela.

La forma empresarial cooperativa és un model dinàmic, obert, flexible i modelable segons les necessitats col•lectives dels seus integrants. Una societat cooperativa pot operar en qualsevol sector d'activitat i estar formada per persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Referent a les entitats financeres, d'una banda, darrers informes constaten que les cooperatives de crèdit i bancs cooperatius presenten majors índex de solvència i menors ratis de morositat que la resta de competidors, això fa que aquestes societats cooperatives siguin sostenibles en el temps i compleixin a la perfecció la funció del perquè s'han constituït.

Des del moviment cooperatiu s'estan fent esforços per millorar el coneixement de la forma cooperativa entre el col•lectiu d'assessors i entitat financeres, ja que el dèficit es fa palès, d'una banda, per les dificultats de crear cooperatives a través de l'assessorament de consultores alienes al propi moviment cooperatiu i , de l'altra, per la dificultat d'accés a crèdit de les societats amb aquesta forma jurídica.

Altrament, hem de ser conscients que sovint emprendre un negoci individual pot resultar dificultós degut a la inversió inicial de capital que es requereix. Tanmateix, aquest mateix negoci es pot emprendre de forma col•lectiva, ja que l'esforç econòmic individual serà molt menor. Un clar exemple el trobem en la producció, distribució i comercialització d'energies renovables; iniciar un indústria d'aquestes característiques requereix una inversió econòmica molt elevada, si triem una opció de negoci individual ens caldrà l'aposta d'un inversor que determinarà les condicions del nostre negoci, en canvi si ens orientem per un negoci de base col•lectiva, continuarem tenint el control de la idea de negoci i l'esforç econòmic estarà distribuït entre els associats.