Funció econòmica i social de les cooperatives

El cooperativisme per a les cooperatives i cooperativistes

Cada vegada més, les cooperatives existents i els cooperativistes vinculats a aquestes estan prenen consciència de formar part d'un moviment que té una gran magnitud al món i que té atribuïdes unes funcions econòmiques però també socials.

Formar part d'un moviment d'àmplia presència internacional permet que les cooperatives estableixin relacions, no només amb les cooperatives properes a l'entorn, sinó també amb les cooperatives existents a la resta del món. Crear xarxes i establir aliances amb d'altres cooperatives, en aquest àmbit internacional, possibilita una presència i relacions comercials a qualsevol punt del món, amb uns costos inferiors i de manera més senzilla, ja que es parteix d'una concepció d'empresa i una acció territorial comuna i compartida per a tots els cooperativistes. Un exemple d'aliances podria ser: aprofitar punts de distribució de cooperatives situades en punts geogràfics estratègics per a la nostra cooperativa i a través d'acords d'intercooperació i un pla de comercialització pactat i comú oferir els productes, béns o serveis a l'exterior. D'aquesta manera ens obrim a l'exterior, estalviem costos en el procés d'internacionalització, ampliem la cartera de productes que oferim a la nostra clientela i enfortim l'ajut mutu cooperatiu.

En un entorn més proper, les cooperatives, cada vegada més, prenen importància de les xarxes d'intercooperació, ja sigui amb la creació de clústers, sectorials o unió de cooperatives de sectors d'activitat complementaris entre sí amb l'objectiu d'ampliar el mercat, millorar la qualitat dels productes i adquirir una dimensió més òptima per a la competitivitat.

Les societats cooperatives tenen uns forts vincles al seu entorn proper i a la comunitat local on s'ubiquen. Per això, les cooperatives són les millors fonts de difusió dels principis cooperatius, així com de creació d'ocupació estable i de qualitat. Les societats cooperatives han d'actuar com a verdaderes escoles d'emprenedoria i enfortir les capacitats de les persones perquè puguin desenvolupar-se més plenament en la seva vida quotidiana. Les responsabilitat de la cooperativa van més enllà de la funció econòmica, ja que tenen atribuïda una funció social inseparable de la formula jurídica.