Funció econòmica i social de les cooperatives

El cooperativisme per a l’administració

Les empreses cooperatives són un partner de confiança per a l’Administració Pública. La col·laboració público-privada en la gestió de serveis públics adquireix una dimensió eficient amb les empreses cooperatives perquè aquestes distribueixen millor els ingressos entre la clientela i el soci treballador.

  • Majoritàriament són empreses sense ànim de lucre, per la qual cosa estan sotmeses a una regulació de la remuneració de les persones que treballen a la cooperativa i que exigeix, a més, la reinversió de tots els beneficis a l’empresa mitjançant les reserves irrepartibles.
  • ofereixen serveis de manera eficient i eficaç,
  • mostren confiança i responsabilitat a les persones a les quals serveixen,
  • prosperen, de mitjana, més que les altres formes empresarials,
  • creen llocs de treball a mig i llarg termini,
  • demostren que tenen incorporada la responsabilitat social,
  • construeixen els actius de la comunitat a través dels propis associats locals.

Qualsevol inversió del govern en el foment de les cooperatives és una decisió política sostenible; els avantatges que es generen es multipliquen, tant en els contribuents com en els ciutadans.