Tipus de cooperatives

A efectes d'aplicació de la Llei de Cooperatives de Catalunya, les cooperatives es podran classificar d'acord amb els següents criteris:

Per la seva base social: cooperatives de primer grau i cooperatives de segon grau.

Per la seva estructura socioeconòmica: cooperatives de producció (l’objectiu és millorar la renda dels associats, ja siguin petits empresaris o professionals per compte propi) cooperatives de treball (l’objectiu és cobrir les necessitats de feina a través de la cooperativització del treball) i cooperatives de consum (l’objectiu és obtenir estalvi en les rendes dels associats, ja siguin empreses o persones).

Per la classe d'activitat que constitueixi el seu objecte social: cooperatives agràries, cooperatives de serveis, cooperatives de treball associat, cooperatives de consumidors i usuaris, cooperatives d'habitatges, cooperatives de crèdit, cooperatives d’assegurances, cooperatives sanitàries, cooperatives d’ensenyament, cooperatives marítimes, cooperatives integrals i cooperativa rural.

 

tipus cooperativa B