Assessorament i suport

L’acompanyament i assessorament, tant en el procés de creació d’una cooperativa com durant la vida d’aquesta, és important per estructurar l’equilibri entre la dimensió empresarial i la cooperativa, per tenir informació actualitzada sobre les novetats que van sorgint, i en definitiva per mantenir al dia la gestió societària i tècnica de l’empresa.

A través d’aquest quadre, us representem els tipus de serveis que ofereixen, tant les estructures sectorials com ens públics.

 

Organització
-------------------
Tipus de servei

Federació de Cooperatives Agràries

Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris

Federació de Cooperatives d'Ensenyament

Federació de Cooperatives d'Habitatges

Federació de Cooperatives de Treball

Registres Territorials - Gencat

XARXA EMPRÈN

OGE

Creació

   

 

   

Representació

         

 

Assessorament sector d’activitat

   

 

Assessorament legal

   

   

 

Assessorament fiscal

   

   

Assessorament financer

   

   

Assessorament comptable

   

   

Assessorament dimensió cooperativa

         

Serveis de gestió

   

 

Recursos humans

 

 

Formació