façanacoopcat

Contacte

Observatori

A continuació s'ofereixen gràfics comparatius, d'anys anteriors fins la dada més recent, sobre el nombre de societats cooperatives i la plantilla. Les dades que s'ofereixen són extretes del web del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a 30 de desembre de 2018.

 

Cooperatives i ocupació a 2018

 

 

Evolució de cooperatives existents i ocupació cooperativa

 

 

Evolució de cooperatives i ocupació per règim de cotització

 

 

 

 

 

 

Les cooperatives a l'Agenda 2030

L’Agenda 2030 reconeix de manera explícita que les empreses cooperatives tenen un paper essencial dins el sector privat per assolir els ODS, creant una oportunitat per a les cooperatives de posicionar-se com a socis de les institucions globals, nacionals, regionals i locals per aconseguir el desenvolupament sostenible.

Com a veu global del moviment cooperatiu de Catalunya, des de CoopCat tenim el compromís de fomentar i promoure a les federacions i, per extenxió, a les seves cooperatives els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) promoguts per l’ONU.

 

EMPRESES

{fusionchart id="14" Empreses 1 :: 4T_2014}

{fusionchart id="15" Empreses 2 :: 4T_2014}

 

* La diferència de 109 cooperatives respon a empreses amb seu a Catalunya i d'abast estatal que, per tant, es regeixen per la llei i el registre de l'estat espanyol.

 

 

TERRITORIALITAT

{fusionchart id="17" Territori 2 :: 4T_2014}

 

 

 

SECTORS

 

{fusionchart id="16" Territori 1 :: 4T_2014}

 

 

BRANQUES

{fusionchart id="18" Branques 1 :: 4T_2014}

 

 

OCUPACIÓ

{fusionchart id="19" Ocupació 1 :: 4T_2014}

{fusionchart id="20" Ocupació 2 :: 4T_2014}

Què són els ODS?

ODS 0El setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marca l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i configura un full de ruta d’actuació per assolir el desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional -referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)- i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.

 

5RL’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de vital importància (conegudes com 'les 5 P'): persones (People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity), pau (Peace) i aliances (Partnership), alhora la implantació dels ODS es fonamenta en un seguit de principis per garantir-ne l'èxit:

  • Universals: impliquen tots els països, independentment del seu nivell de desenvolupament econòmic.
  • Globals: aborden els desafiaments locals, nacionals i transnacionals més urgents dels nostres temps.
  • Integrals: estan interconnectats en totes les seves dimensions i a tots els nivells: reptes, països i diferents nivells de govern.
  • Mesurables: s'han de mesurar amb indicadors.
  • Ambiciosos: no deixen enrere a ningú.
  • Inclusius: impliquen tots els nivells de govern i totes les parts interessades en un esforç col·lectiu per al desenvolupament sostenible.
  • Multidimensionals: inclouen les 3 dimensions del desenvolupament sostenible basat en la responsabilitat social (econòmica, social i mediambiental).
  • Basats en l’experiència adquirida dels ODM (Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de l'Agenda 2020).

Per tot això, l’Agenda 2030 ens interpel·la a tots i per garantir-ne l'èxit cal un sistema de governança multinivell (des de l’esfera internacional, nacional, regional i local). El compromís mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres actors (tant del món empresarial, com acadèmic, com de la societat civil) és clau per impulsar, implantar i aconseguir les fites marcades.

 

Dades d'afiliació

  • 15 des

Sobre la base de les dades facilitades pels nostres associats, presentem a continuació les dades més rellevants a través de gràfics percentuals. Les dades corresponen a 2012, excepte les dades econòmiques que són de 2011.

Cooperatives afiliades:

{fusionchart id="5" Cooperatives afiliades}

 

Facturació anual per tipus de cooperatives:

{fusionchart id="6" Facturació per tipus de cooperatives}

 

Facturació anual per teritoris:

{fusionchart id="7" Facturació per territori}

 

Tipus de cooperatives per sectors d'activitat:

{fusionchart id="8" Cooperatives per tipus i sectors d'activitat}

{szakitable csv="/images/estadistica/anuari2011TIPUSTERRITORI.csv" zebra="#f0f0f0"} {/szakitable}

 

Cooperatives per sectors d'activitat i territoris:

{fusionchart id="9" Cooperatives per territoris i sectors d'activitat}

{szakitable csv="/images/estadistica/anuari2011TIPUSSECTOR.csv" zebra="#f0f0f0"} {/szakitable}

Subcategories