façanacoopcat

Contacte

Objectius del moviment cooperatiu:

  • Incrementar l’interès del jovent en el model cooperatiu d'empresa.
  • Inclusió de la cooperativa en el programa Erasmus per a joves empresaris (intercanvi transfronterer).
  • Per bé que trobem universitats cooperatives recolzades per les pròpies organitzacions cooperatives, a nivell mundial els sistemes educatius ignoren la forma cooperativa.

Què hi poden fer les institucions europees:

  • L'ensenyament del model cooperatiu d’empresa es podria incorporar a tots els nivells de l'educació.
  • Els programes europeus de mobilitat per a les empreses podria tenir en compte les especificitats del model empresarial cooperatiu.
  • Els programes de suport a les empreses, com ara la xarxa Enterprise Europe, es podrien adaptar a un context de major diversitat pel que fa a formes d'empresa, enlloc de preveure únicament les formes tradicionals.