façanacoopcat

Contacte

Objectius del moviment cooperatiu:

  • Les empreses cooperatives són actives, tant en la demanda (compra) com en l’oferta (producció, distribució) de l’energia.
  • Les cooperatives potencien que les persones siguin gestores de les seves necessitats i eviten que els consumidors siguin vistos com a actors passius; alhora, permeten defugir d’un mercat dominat per unes poques empreses i democratitzen els recursos.
  • Exemples com les cooperatives d’energies renovables demostren que es pot trobar la compatibilitat entre el rendiment del negoci i la sostenibilitat, la participació activa de la ciutadania i l’eficiència energètica.
  • Les cooperatives contribueixen a una producció i consum sostenibles en el decurs de la cadena de subministrament.

Què hi poden fer les institucions europees:

  • Per promoure el desenvolupament sostenible i reduir la dependència de les importacions d’energia, cal la descentralització de la producció energètica, així com un canvi en el model de distribució. Per tant, els programes europeus han de potenciar i facilitar que les petites empreses puguin accedir als programes energètics de la UE, així com garantir-ne la seva contractació.
  • La xarxa energètica del segle XXI, ha de considerar una xarxa intel•ligent que connecti els productors locals i regionals, ja que és important assegurar el subministrament energètic.
  • Fomentar les cooperatives del sector energètic, ja que són dinamitzadores del col•lectiu consumidor. En la mesura que la gestió energètica està controlada pels propis clients, es facilita la vessant comunicativa en la ciutadania: d’una banda, es dóna veu a les necessitats reals de la ciutadania i, de l’altra, la ciutadania pot influir en el comportament vers el consum.
  • Els usuaris finals de l’energia no són, automàticament, coneixedors d’aspectes com els comptadors intel•ligents: necessitaran assistència i assessorament, almenys durant el temps d’implantació, però també després. Tanmateix, la funcionalitat d’aquests comptadors ha d’estar pensada des de les necessitats del consumidor; alhora, que caldrà un assessorament neutral i efectiu. Per naturalesa, les cooperatives poden intervenir eficaçment en l’estalvi energètic.