façanacoopcat

Contacte

Les empreses cooperatives són un model empresarial que encaixa perfectament amb les polítiques estratègiques de la UE 2020, les quals apunten cap a "una economia sostenible, posant a les persones i la responsabilitat en primer lloc, amb una lluita sostinguda contra l'exclusió i la transició cap a una economia verda".

Les cooperatives posen a les persones en el centre del negoci, mentre que al mateix temps generen riquesa a llarg termini en els territoris. El model d’empresa cooperativa aporta respostes concretes i solucions innovadores que poden contribuir a l’estratègia de la UE 2020.

Com contribueixen les cooperatives:

  • Les cooperatives resulten especialment eficaces en temps de crisi, especialment tenint en compte la seva contribució a l'estabilitat econòmica i financera i el manteniment i creació d'ocupació;
  • Les cooperatives contribueixen als objectius de millora de la infraestructura europea de transport, energia i serveis de comunicació i especialment en les zones aïllades;
  • Les cooperatives desenvolupen cada vegada més activitats dels sectors de serveis i de producció. Proporcionen alternatives locals als negocis globals;
  • Moltes cooperatives han proporcionat a les dones l'oportunitat de convertir-se en empresàries i com a treballadores gaudeixen d’igualtat d’oportunitats en la seva formació i promoció professional.

Atesa la varietat i complexitat dels desafiaments que la societat europea i l'entorn empresarial s’enfronten, les cooperatives estan en una posició única per oferir un contrapès. El coneixement, experiència i objectius del model d’empresa cooperativa s'alineen perfectament amb molts objectius que s’ha marcat la UE pel 2020:

  • UE 2020: Unió per la innovació

  • UE 2020: Eficiència dels recursos

  • UE 2020: Una agenda per a noves qualificacions i llocs de treball

  • UE 2020: Jovent en moviment