Català English Français Español

Actualitat informativa

Acceptades pels partits les esmenes de Coceta al projecte de llei per a la reforma del mercat de treball

Les esmenes presentades per la Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat (COCETA) al projecte de llei de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, han estat acceptades per diferents partits polítics. La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya va participar en la presentació de propostes per esmenar el projecte de llei.

Esquerra Republicana, el Grup mixt i Convergència i Unió han acceptat la totalitat de les esmenes, mentre que el partit socialista n'ha incorporat una part.

Segons argumenta Coceta en les consideracions generals de les esmenes "no tindria justificació que les cooperatives no gaudissin dels mateixos beneficis empresarials relacionats amb la contractació indefinida que altres tipus d'empresa dels que només difereixen en la forma societària".

A l'Estat Espanyol, unes 260.000 persones treballen en cooperatives de treball amb ocupacions que es caracteritzen, entre d'altres, per l'estabilitat, l'equitat de gènere i la qualitat.

Front a altres tipus d'empreses convencionals que malauradament han demostrat la seva vulnerabilitat i la seva fragilitat, la resistència de les cooperatives de treball en els períodes de crisi i en relació amb les transformacions del seu entorn és paradigmàtica i ha de ser objecte d'especial atenció. Així les cooperatives només han disminuït en un 3,8% l'ocupació, en el període març 2009 a març 2010, mentre que en el mateix període la totalitat d'ocupació ha disminuït el 2009 en un 34,87% al país.

Tot això fa que aquestes empreses mereixin, com a mínim, els mateixos beneficis que es promouen per a la resta d'empreses convencionals ja que compleixen àmpliament els criteris de manteniment i impuls de l'ocupació indefinida.

Descarregueu-vos aquí el document d'esmenes al projecte de llei de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.