El projecte posarà en contacte cooperatives agràries, que requereixen personal per a les seves instal·lacions o per a les explotacions dels socis, amb cooperatives de treball que tutelen els joves.

El projecte Acollim.coop es va començar a gestar en el marc de les cooperatives d’iniciativa social que tutelen joves migrats i el treball conjunt a la comissió d’intercooperació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya va permetre trobar punts de necessitats coincidents entre branques cooperatives. La crisi derivada de la Covid-19 ha accelerat el treball intercooperatiu entre federacions, que alhora dona més força a la iniciativa del projecte Acollim.coop.

Així doncs, aquesta iniciativa i el nou Reial decret en matèria d’ocupabilitat agrària, facilitarà la integració de més de 860 joves, que representen un col·lectiu vulnerable de la nostra societat, en el sector agrari i agroindustrial català.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya va crear la comissió d’intercooperació conscients que la cooperació entre cooperatives permet donar respostes al teixit social d’una manera més eficaç i enforteixen el moviment cooperatiu.

 

Nota de premsa conjunta entre la Federació de Cooperatives Agràries i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya: El cooperativisme català treballa per a la integració laboral de joves migrants no acompanyats