Actualitat informativa

Nova convocatòria per a projectes singulars, Ateneus cooperatius i Aracoop

Avui s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/2273/2018, de 26 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme, en l'exercici 2018.

 

Les línies i els projectes a subvencionar, que preveuen els annexos de l'Ordre TSF/234/2017 són els següents:

Línia 1. Projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals. Cada entitat sol·licitant només pot presentar un únic projecte singular. Igualment, i com a màxim, aquesta mateixa entitat pot participar com a entitat agrupada en un únic projecte.

Línia 2. Xarxa d'Ateneus Cooperatius. Cada entitat sol·licitant només pot presentar un projecte d'ateneu cooperatiu, o projecte d'ateneu cooperatiu amb cercles cooperatius que ha d'abastar un únic territori.

Línia 3. Projectes aracoop, per donar suport a la continuïtat dels projectes que tenen un enfocament transversal i de suport a la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, així com les accions de foment de l'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals.

Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa. 

El termini per presentar les sol·licituds és el 31 d'octubre