Català English Français Español

Actualitat informativa

Subvencions per a la incorporació de persones sòcies

Avui s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/1681/2018, de 12 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en
cooperatives i societats laborals en l'exercici 2018.

 

Altrament, amb l’entrada en vigor de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els tràmits davant de la Generalitat de Catalunya s’hauran de fer de manera electrònica. A tal efecte, cal tenir present que les sol·licituds s’hauran de realitzar per via telemàtica, en format electrònic i per això, caldrà disposar de signatura electrònica.

Segons la resolució publicada, detallem alguns aspectes:

Els imports de les subvencions son els següents:

  • Per a nova creació: (12 mesos)
   • Per incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys: 3.000.- €
   • Per menors de 30 anys i 45 anys o més: 5.000.- €
   • Per dones : 5.500.-€
   • Per persones amb discapacitat: 7.000.-€
  • Per a consolidació:
   • per incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys: 2.000.-€
   • per menors de 30 anys i 45 anys o més: 4.000.-€
   • per dones: 5.500.-€
   • per persones amb discapacitat: 7.000.-€

Trobareu els formularis de sol·licitud i tota la informació relacionada amb la documentació i els requisits per accedir a les subvencions en el canal empresa: http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/, o a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya: http://tramits.gencat.cat

Hi podran accedir les incorporacions de soci des de l’1 de juliol de 2017 i fins a la data de publicació de la Convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de setembre de 2018.


arc confecoop Confederació de Cooperatives de Catalunya
C. Premià, 15, 2a planta · 08014 Barcelona · G - 08944944
Tel. 93 332 36 82 ·
ccc(at)cooperativescatalunya(dot)coop
Som socis de: logotip aci  logotip coops europe  logotip cepes