Coopcat, després de ser coneixedora de la proposta de reforma a través dels mitjans de comunicació, va fer públic un manifest, subscrit per les federacions sòcies: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya i Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya. En aquest manifest, s’exposa el desacord del moviment cooperatiu, tant en el fons com en les formes en què el procés s’ha desenvolupat.

D’una banda, i encara que sembli increïble, les organitzacions representatives del moviment cooperatiu i, per tant, CoopCat no han tingut cap noticia ni informació sobre el treball que s’estava realitzant per modificar la Llei de Cooperatives. Ni de manera directa, ni a través del Consell Superior de la Cooperació, que és l’òrgan consultiu del govern que ha d’elaborar els dictàmens relacionats amb les normes i efectes legals que afecten a la forma jurídica cooperativa.

D’una altra banda, i en relació amb la finalitat que persegueix el canvi normatiu, des de CoopCat volem manifestar que compartim la finalitat de la norma; tanmateix, considerem que la modificació que es vol incorporar, ni és l’adequada ni resol el problema d’arrel. Primer, perquè es pretén incorporar un nou òrgan social que posa en escac els drets del socis treballadors i, segon, perquè es vol fer prevaldre el dret laboral al dret cooperatiu.

Així doncs, aquestes modificacions vulneren part dels principis i valors establerts per l’Aliança Cooperativa Internacional: participació i gestió democràtica, autonomia, independència i autoresponsabilitat. A més, resten valor a la mateixa jurisprudència cooperativa sotmetent a les societats cooperatives a una norma aliena a la cultura de l’autogestió.

Des de CoopCat estem en contra de qualsevol frau de llei que es cometi i reconeixem la tasca desenvolupada per les organitzacions que volen resoldre aquesta greu problemàtica. Tanmateix, volem manifestar que no estem segurs que les modificacions que es volen incorporar a la llei resolguin realment les males pràctiques empresarials que es puguin estar duent a terme.