Català English Français Español

Actualitat informativa

La Conselleria d’Agricultura es compromet amb les cooperatives a prorrogar les mesures agroambientals fins a 2014

En la reunió entre la FCAC i el DAAM, la conselleria d’Agricultura es compromet amb les cooperatives a prorrogar les mesures agroambientals fins a 2014. La pròrroga afecta produccions com avellana, vinya o arròs i també a la producció integrada i l’agricultura ecològica.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) expressa la seva satisfacció perquè el Departament d’Agricultura (DAAM) s’ha compromès, en una reunió mantinguda recentment entre ambdues organitzacions, a prorrogar les mesures agroambientals durant les pròximes anualitats. Aquest compromís s’haurà de contemplar amb una partida específica per aquesta matèria en el pressupost del DAAM per a 2012.

L’acord garantirà la continuïtat de l’aplicació de mesures més respectuoses amb el medi ambient a diversos sectors per als quals els ajuts finalitzaven al 2011 i 2012 -en vèncer els compromisos de cinc anys que havien assumit els agricultors- i, per tant, quedaven al descobert fins a l’aprovació del nou PDR (Programa de Desenvolupament Rural) l’any 2014. És el cas, entre d’altres, de l’avellana (ajuts per conservar el conreu de la fruita de closca i ajuts per lluitar contra l’erosió i per al manteniment del paisatge), la vinya (ajuts per a sistemes alternatius a la lluita química) o l’arròs (gestió de les zones humides incloses en el conveni Ramsar). També beneficia la producció integrada (en els sectors de fruita, cítrics, ametlles, oliva i productes hortícoles) i l’agricultura ecològica.

Les mesures agroambientals són ajuts en el marc de la política de desenvolupament rural de la Unió Europea que gestionen els governs autonòmics per compensar el sobrecost o la pèrdua de producció que comporta l’aplicació de tècniques de conreu més respectuoses amb el medi ambient.


Més informació
Sr. Jordi Vives, director FCAC
618 919 850