Català English Français Español

Actualitat informativa

Preocupació per la dràstica retallada de més del 13% al pressupost europeu per a l'agricultura

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) expressa la preocupació del sector davant la decisió del Consell Europeu de reduir dràsticament el pressupost de la Política Agrària Comuna (PAC) per al període 2014-2020. Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea han aprovat, aquest migdia, una reducció de més del 13% del marc financer per a l'agricultura, que representarà la pèrdua de 54.000 milions d'euros per a ajuts directes, polítiques de mercat i desenvolupament rural.

En concret, es preveu una reducció del 13,7% en el pressupost d'ajuts directes i mesures de mercat amb relació al període pressupostari anterior (2007-2013), passant de 322.000 a 277.851 milions d'euros. Pel que fa al pressupost per a desenvolupament rural, la retallada és del 10,4%, passant de 95.000 a 85.086 milions d'euros.

En el cas concret de Catalunya, el pressupost per a l'agricultura aprovat pel Consell Europeu podria comportar la pèrdua de 45 milions d'euros anuals.

Josep Pere Colat denuncia que és "inconcebible que la Unió Europa faci una retallada dràstica dels ajuts a l'agricultura, quan països com els Estats Units i el Brasil els estan augmentant. El pressupost de la PAC representa només el 0,93% de la despesa pública total de la Unió Europea, mentre que la cadena agroalimentària, la producció i la resta de sectors econòmics directament vinculats amb l'agricultura generem 40 milions de llocs de treball. A més, Europa té un mercat de 500 milions de consumidors als quals caldria garantir un autoabastiment que no serà factible si l'agricultura deixa de ser rendible i el productor i l'agroindústria abandonen l'activitat".

Per a la FCAC, els únics aspectes lleugerament positius del nou marc financer de la PAC són que la retallada de suport al desenvolupament rural no ha estat tan forta com havia proposat el president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, el passat mes de novembre i que Espanya rebrà una compensació addicional de 500 milions d'euros.

Més informació
Sr. Jordi Vives, director de la FCAC 618 919 850