Català English Français Español

Actualitat informativa

‘El jovent, el futur de l’empresa cooperativa’, eix del vuitanta-novè Dia Internacional del Cooperativisme

El proper 2 de juliol tindrà lloc la vuitanta-novena edició de l'Aliança Cooperativa Internacional i la dissetena edició del Dia Internacional del Cooperativisme de les Nacions Unides. Per aquest motiu, l’Aliança Cooperativa Internacional, organisme de representació de totes les cooperatives del món, vincula aquesta celebració amb l’Any Internacional de les Nacions

Unides de la Joventut, el qual pretén promoure el diàleg i la comprensió entre les generacions i els ideals de pau, el respecte dels drets humans i les llibertats i la solidaritat.

Amb el lema ‘El jovent, el futur de l’empresa cooperativa’ es vol posar de relleu com el model cooperatiu d’empresa pot ser un model d’èxit pel col·lectiu de joves emprenedors. Amb això, El Dia Internacional de les Cooperatives centrarà els esforços perquè tots els actors de cooperació promoguin la participació dels joves en el moviment cooperatiu.
En l’àmbit universitari o en les escoles de negoci el model cooperatiu sovint no forma part de la base curricular, això comporta l’omissió d’un model d’empresa com a forma d’emprenedoria i, consegüentment, l’omissió d’oportunitats professionals i laborals pel col·lectiu de joves.

En canvi, les cooperatives ofereixen oportunitats perquè els joves puguin donar resposta a les seves necessitats pràctiques i estratègiques; proporcionen ocasions als joves per adquirir experiència de treball professional, per continuar la seva educació i reforçar les seves capacitats, fomentar la participació i la democràcia en la presa de decisions o formar les seves pròpies cooperatives.

En el decurs dels propers mesos, l’ACI farà públic el manifest de la dissetena edició, del qual en farem la difusió oportuna des de les estructures cooperatives.