Actualitat informativa

Seira destina 20.000 euros a la formació empresarial dels cooperativistes i facilita a les cooperatives la millora del coneixement de recursos financers

La Fundació SEIRA ha destinat 20.000 euros per beques a la formació empresarial amb càrrec al seu pressupost 2011.

Un total de 13 persones es beneficiaran d’aquestes beques per a realitzar formació empresarial i cooperativa a diferents escoles pertanyents a Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Instituto de Estudios Superiores de Empresa (IESE), Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) i Universitat de Barcelona.Durant 2011, el patronat de la Fundació Seira va acordar modificar els criteris de concessió per tal de facilitar l’accés a la formació empresarial i cooperativa a totes les persones que s’acostin a la fórmula cooperativa amb l’ànim de constituir o reforçar cooperatives.

La formació és essencial per a que les empreses puguin enfrontar-se en millors condicions als nous reptes que la crisi econòmica actual planteja i els recursos que la Fundació Seira posa a disposició dels socis cooperativistes i de les persones en atur que vulguin aprofundir en el coneixement de la fórmula empresarial cooperativa.

D'altra banda, Seira ha publicat un manual de finances per a cooperatives. Aquest manual és el nº 1 de la sèrie de manuals amb què la Fundació Seira vol contribuir a la millora del coneixement dels instruments per al finançament a l’abast de les empreses cooperatives, en el marc de l’actual legislació.

A més de definicions pràctiques, també es vol aportar casos pràctics d’ús dels instruments que facilitin el coneixement, la posada en marxa d’aquest i ampliïn en la mesura de los possible el ventall d’instruments en ús per les empreses cooperatives.

Els manuals seran sempre en format virtual, de poques pàgines, pràctics, especialitzats, planers, i escrits per especialistes coneixedors del tema.

Avui us presentem el núm. 1 Títols nominatius, participatius i obligacions, però estan en preparació: El préstec participatiu, Capacitat d’endeutament, L’aval financer, l’aval tècnic i l’aval econòmic, Instruments de cobrament i pagament, Lísing i rènting.

Podeu descarregar-vos aquest primer Manual des de l'enllaç Títols nominatius, participatius i obligacions