Català English Français Español

Actualitat informativa

RSE.COOP, nou èxit per a les cooperatives de Catalunya

La metodologia d’implantació de mesures de responsabilitat social a les empreses cooperatives, RSE.COOP, s’aplicarà novament en 19 cooperatives catalanes en un format més pràctic i accessible a la situació financera actual.El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha resolt favorablement el projecte RSE.COOP3, essent la Confederació de Cooperatives de Catalunya l’única organització representativa de l’economia cooperativa en tot l’estat espanyol en què s’ha atorgat subvenció.
L’RSE.COOP comença a tenir una trajectòria marcada gràcies a la transferència que s’ha produït no només en les empreses de l’economia social de l’estat sinó també en la transferència produïda en altres models econòmics, principalment autonòmics, com és l’RSE.PIMES, projecte que neix a Catalunya de la mà de l’RSE.COOP. Tanmateix, l’èxit i la continuïtat de l’RSE.COOP no seria possible sense les cooperatives que han mostrat disposició en participar al programa. Per això, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya volem agrair una vegada més la confiança que dia rere dia dipositen les empreses en les nostres actuacions i projectes.
Una vegada més l’empresa cooperativa posiciona els valors de responsabilitat social, intrínsecs del model cooperatiu, com a model econòmic responsable i perdurable. L’RSE, a priori, no suposa un esforç ni canvi estratègic en una cooperativa, senzillament permet aplicar millores en les dinàmiques responsables que li són pròpies. Vetllar per la igualtat d’oportunitats, informar i formar al col·lectiu de treballadors, oferir una igualtat en la participació i en la presa de decisions... no és una novetat a aplicar en la gestió democràtica d’una cooperativa, tanmateix l’RSE proporciona mecanismes per millorar aquests aspectes societaris i de gestió.

El projecte RSE.COOP3 preveu l’actuació en 19 cooperatives beneficiàries -14 de treball associat, 2 d’agràries, 1 d’ensenyament i 2 d’habitatges- i són les següents:

DOBLE VIA, SCCL
DELTA COL·LECTIU PROFESIONALS DESENVOLUPAMENT INFANTIL, SCCL
EDAT 3, SCCL
GARBET, SCCL
CALANDRA, SCCL
FEINES DE CASA, SCCL
ENTORN, SCCL
TEKNOKROMA, SCCL
L'OLIVERA, SCCL
ACTUA, SCCL
TEB VERD, SCCL
TEB VALLÈS, SCCL
TEB SOLUCIONS, SCCL
GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL
HABITATGE SOCIAL USOC, SCCL
BASSEGODA, SCCL
COSELVA, SCCL
ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL
COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS, SCCL


Les principals actuacions que es desenvoluparan es basen en un acompanyament individualitzat per fer la memòria de sostenibilitat de la cooperativa, formació en l’elaboració de memòries de RSE, curs certificat pel GRI, i formació en gestió d'empreses cooperatives. A través del web www.rsecoop.coop anirem informant de les activitats i convocatòries dels esdeveniments.