Català English Français Español

Actualitat informativa

Més creació de cooperatives

Entre gener i octubre de 2009 la creació d’empreses cooperatives ha augmentat un 12,8% a Catalunya. Les dades del tercer trimestre, en el que s’han creat 27 cooperatives de totes les branques, confirmen la tendència positiva iniciada a finals de 2008 amb una pujada regular en la creació de cooperatives que trenca definitivament la dinàmica a la baixa que es mantenia des de 2003.

Durant el darrer any i mig s’han creat unes 130 cooperatives de les quals més d’un 80% corresponen a la branca de treball associat. La resta són agràries, de segon grau, serveis, consum, ensenyament i habitatge.

L’augment en la creació d’empreses cooperatives contrasta amb la caiguda experimentada per la fórmula de la societat mercantil que ha registrat un 31,2% menys d’inscripcions que en el mateix període de l’any anterior.

En l’actual context de crisi econòmica, la cooperativa es manté com una fórmula que demostra el seu poder d’atracció per a persones emprenedores que busquen fer empresa sense renunciar als principis. També ho és per aquells treballadors o propietaris que decideixen buscar una continuïtat per al seu negoci. Més de 10 societats s'han transformat en empresa cooperativa durant 2009, segons Ara_Coop.

La cooperativa ja ha demostrat que és una fórmula empresarial capaç de generar llocs de treball estables i mantenir-los també en temps de crisi gràcies als seus recursos propis com ho són la capitalització o l’ampliació de socis.

A Catalunya existeixen unes 4.000 empreses cooperatives, de les quals un 75% corresponen a la branca de treball associat.