Català English Français Español

Actualitat informativa

L’ocupació cooperativista creix un 3,7% durant el 2013

El tancament de 2013 ens brinda dades esperançadores sobre la situació del cooperativisme i de la seva participació en la dinamització econòmica i laboral de Catalunya.

 

Durant aquest quart trimestre de 2013, l’activitat econòmica de les empreses cooperatives ha crescut i per primera vegada en els darrers tres anys s’ha produït creació neta de llocs de treball i, per segon any consecutiu, també de cooperatives creades.

 

 

 

Variació Intertrimestral

Variació Interanual

EMPRESES

Valor (unitat)

Distribució (%)

Absoluta (unitat)

Relativa (%)

Absoluta (unitat)

Relativa (%)

Règim general

1.546

32,2%

3

0,2%

-68

-4,2%

Règim autònoms

3.262

67,8%

61

1,9%

103

3,3%

TOTAL

4.808

100,0%

64

1,3%

35

0,7%

 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

 

Sobre la base de les dades estadístiques, hem de ser optimistes. La variació interanual ens mostra una recuperació dels índex d’ocupació amb una recuperació progressiva dels llocs de treball i del nombre d’empreses; els esforços que s’estan fent i l’adaptació als canvis situen al moviment cooperatiu com una de les opcions empresarials que millor està resistint la conjuntura socioeconòmica actual. Doncs, de tota l’ocupació perduda a Catalunya, des de 2009 fins a 2013, el 0,15% procedeix del cooperativisme i el 99,85% de la resta d’estructures empresarials.

 

 

Variació Intertrimestral

Variació Interanual

OCUPACIÓ

Valor (unitat)

Distribució (%)

Absoluta (unitat)

Relativa (%)

Absoluta (unitat)

Relativa (%)

Règim general

27.729

70,8%

-104

-0,4%

1.037

3,9%

Règim autònoms

11.420

29,2%

219

1,9%

360

3,3%

TOTAL

39.149

100,0%

115

0,3%

1.397

3,7%FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social

 

Per últim, destacar que el 87% de l’ocupació generada té caràcter indefinit i, per tant, representa la consolidació de llocs de treball.

 

Per a més informació:

Veure l’informe trimestral i anual complert