Català English Français Español

Actualitat informativa

La promoció de l’agricultura, les cooperatives en la cadena alimentària

Copa-Cogeca (organització de professionals agraris de la UE) dóna la benvinguda a un nou informe de la Xarxa Europea de Competència sobre l'anàlisi de les activitats en el sector de l'alimentació, el qual posa de relleu la necessitat d'enfortir els agricultors i les cooperatives agràries posicionant-los en la cadena alimentària.

En una parlament a Brussel·les, el secretari general de Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, va dir el següent: "En particular, acollim amb beneplàcit el fet que les autoritats europees reconeguin que la dimensió de fragmentació i el declivi de les explotacions agrícoles té un impacte negatiu en el desenvolupament i el creixement del sector agroalimentari, així com en el funcionament general i la competitivitat del sector de l'alimentació."


Pesonen afirmà que Copa-Cogeca acull amb satisfacció la recomanació sobre la reestructuració i consolidació del sector agrícola, emesa per les autoritats europees, la qual es podria assolir mitjançant la creació de cooperatives i altres formes de cooperació entre els productors. Això permetria als agricultors a ser més competitius i reforçar la seva posició negociadora en la cadena alimentària, que és crucial. Alhora, Pesonen també exposà que les normes de competència poden ser vistes com una eina d’estímul a la competitivitat i la innovació al llarg de la cadena alimentària. Tanmateix, s’ha d'analitzar aquests temes en una perspectiva a llarg termini i no només des d'una perspectiva pura de fixació de preus, ja que la diversitat i la qualitat dels productes agroalimentaris són cada vegada més important per als consumidors.


Per últim, Pesonen exposà també que és positiu que es posi en relleu que la legislació pretén posar fi a les pràctiques comercials deslleials en la cadena alimentària com una possible manera d'abordar aquest problema. Des de Copa-Cogeca es creu que una directiva europea sobre això resultaria molt valuosa. L'informe també analitza els codis de bones pràctiques, en la cadena alimentària, amb mecanismes d'aplicació eficaços, com una solució viable, la qual s’acull de bon grat des del sector.