Català English Français Español

Actualitat informativa

La primera Jornada Internacional sobre Finances Cooperatives toca el moll de l’os

El passat 8 de juny, l’auditori de l’IDEC - Universitat Pompeu Fabra reuní a experts i testimonis del sector financer cooperatiu en la primera Jornada Internacional de Finances Cooperatives, celebrada en el marc de l’Any Internacional de les Cooperatives 2012. Impulsada per la Fundació Seira, La Fundació Caixa d’Enginyers, Oinarri SGR i el Departament d’Empresa i Ocupació amb la col•laboració de Crédit Coopératif, Caja Laboral, ICBA (International Cooperative Banks Association of International Cooperative Alliance), Audiaxis, Addvante i Fundació Roca i Galès, la jornada ha comptat amb 45 ponents encarregats de conduir les 3 plenàries i els 8 tallers davant les 209 persones participants.


En l’obertura, conduïda per Perfecto Alonso, president de la Fundació Seira, s’ha comptat amb les intervencions de Juan Antonio Pedreño, president de CEPES, Sònia Recasens, tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i Francesc Xavier Mena, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. En els parlaments institucionals es destaca l’enorme impacte de l’economia social en la conjuntura actual en què el 75% de l’ocupació té contracte indefinit, les arrels del model cooperatiu català a la ciutat de Barcelona i la sostenibilitat d’aquest model empresarial, així com la disfunció del sistema financer tradicional que ha descuidat els fonaments de la canalització de l’estalvi al crèdit i el fet que les finances cooperatives no especulen amb els diners dels dipòsits, sinó que distribueixen cap al crèdit.


Plenària 1: les finances cooperatives
La primera Plenària, centrada en les finances cooperatives, ha estat presidida per Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers, i presentada per Bruno Roelants, secretari general de CECOP (Confederació Europea de Cooperatives de Treball Associat, Cooperatives Socials i Empreses Socials i Participatives). D’una banda, Cavallé ha exposat que el sector financer cooperatiu representa, a l’estat espanyol, el 7% dels dipòsits i el 6% del crèdit; Cavallé ha recalcat que cap entitat financera cooperativa ha necessitat ajudes del FROB perquè tenen un nivell de solvència alt i, alhora, perquè les fusions entre entitats cooperatives de crèdit segueixen criteris empresarials i no pas polítics. D’altra banda, Roelants exposa que l’economia cooperativa està sent més resistent a la crisi global perquè no presenta dissociació entre el control i la propietat de l’empresa; ara, afirma Roelants, no podem actuar com abans perquè sabem que la trampa del consum i de la liquidat ens han portat a la trampa del deute. Els ponents d’aquesta plenària han estat José Ignacio Garate, d’Oinarri SGR, Alberto Zevi, de CFI (Cooperazione Finanza Impresa), i Bruno Dunkel, director general de Soficarte, i Martínez, Institut Català de Finances, els quals han exposat respectivament l’experiència basca, italiana i francesa, així com alguns instruments financers de Catalunya.

Plenària 2: innovació financera
En aquesta plenària sobre innovació financera han intervingut Charles Guindon exposant el finançament de l’economia social al Quebec i ha destacat que, malgrat el que es comenta en alguns fòrums d’ISR, les inversions en empreses cooperatives són les més rendibles. Altrament, Miquel Miró, director de la Fundació Seira, amb una ponència sobre la Xarxa de les Finances Cooperatives, ha subratllat que les finances cooperatives estant sent molt actives i inclús amb la conjuntura actual estant donant crèdit; per tant, afirma Miró, desenvolupar-les beneficia a l’economia social, però també a la societat en general. Antonio Cancelo, expresident del Grup Cooperatiu Mondragón, ha exposat les realitats i reptes de les cooperatives en l’àmbit financer, recalca que es pot fer enginyeria financera ètica, però cal trobar solucions innovadores a les necessitats de finançament de les cooperatives. Per últim, Bruno Roelants ha exposat els instruments financers per a cooperatives a Europa a través d’una anàlisi de la situació econòmica i la panoràmica en diferents països europeus, dels quals se’n pot extreure ensenyaments vàlids.

Plenària 3: la banca cooperativa a Europa
La darrera plenària ha estat presidida per Jean-Claude Detilleux, vicepresident delegat de Crédit Coopératif, i presentada per José Ignacio Gárate, president d’Oinarri SGR. Els ponents d’aquesta plenària han estat: Mario Crosta, director general de Banca Popolare Etica, Mario Guardia, director general de Caixa d’Enginyers Gestió, i Oscar Muguerza, director d’empreses de Caja Laboral.
D’una banda, Crosta exposa que la banca ètica compta amb instruments, com el comitè ètic, per garantir la seva missió, també comenta que la banca cooperativa és la resposta a la crisi financera que ha acabat amb les caixes. D’altra banda, Muguerza detalla que els ratis de morositat en l’economia social són molt inferiors que en l’economia no social ni cooperativa; per a aquesta entitat financera cooperativa les claus han estat: ser cooperativa on els treballadors són socis, la professionalitat, la transparència i la prudència. Per últim, Guardia detalla que a Europa hi ha 4.000 entitats financeres cooperatives que donen serveis a 181 milions de persones i ocupen a 770.000 persones. Guardia indica que amb la desaparició de les caixes, les cooperatives són la millor opció per fer la funció social que queda descoberta.


Tallers
En el transcurs de la jornada, s’han dut a terme 8 taller que han tractat tot tipus de recursos i eines financeres per a cooperatives, així com aplicacions genuïnes que s’han aplicat per accedir al finançament. Els tallers desenvolupats han estat els següents: el préstec participatiu, altres formes de finançament estables, nous instruments cooperatius, engegar una cooperativa sense recursos aliens, cash pooling i pòlissa de crèdit, instruments financers per a finançadors de l’economia social i anàlisi per entitats de l’economia social. Pel seu desenvolupament s’ha comptat amb la participació de cooperatives com La Pau, Suara, Abacus, Descoop, Teixidors, Coop57, L’Olivera, Som Energia, La Ciutat Invisible, Coop de Mà, Cinergia, Xarxa Gedi, Caja Laboral, Caixa d’Enginyers, CFI i organitzacions com Fiare, IES (Initiatives pour une Économie Solidaire), Sefea (Società Europea Della Finanza Etica e Alternativa), Sicoop, Acció Solidària Contra l’Atur, Chantier de l’Economie Social de Quebec.


La cloenda, conduïda per Jean-Claude Detilleux, ha comptat amb els parlaments de Xavier López, director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, i Jordi Òliva, director general de Política Financera. Òliva ha exposat que la crisi està generant oportunitts que s’han de saber aprofitar i suar, malgrat que aconseguir el capital mínim per posar en marxa un projecte avui és molt més difícil que fa cinc anys; per la seva banda, López ha exposat que el capital és fonamental i en el món cooperatiu això no ha de fer por; ara més que mai, ha afirmat López, cal que treballem conjuntament. Per últim, Joan Cavallé ha exposat que Financoop ha estat un pas important per anar cap a un món millor i ha emplaçat, pel 2013, una segona Jornada Internacional de Finances Cooperatives.

Podeu consultar les piulades que es fan fer seguint l’etiqueta #financoop2012, altrament en el web www.financoop.org es penjaran en els propers dies materials vinculats amb la jornada.