Català English Français Español

Actualitat informativa

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, distingida amb la Placa al treball President Macià

fcac placa macia 2013Coincidint amb el 30è aniversari de la seva creació, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) rebrà, demà 15 d'octubre, la Placa al treball President Macià que li concedeix el Govern de la Generalitat per la seva "dedicació, la constància i l'esperit d'iniciativa en el treball". L'acte de lliurament es farà, a les 19 h, a l'Auditori del Palau de la Generalitat.

La FCAC ha obtingut el guardó en la categoria de responsabilitat social empresarial per l'activitat que desenvolupa en aquest àmbit i per la seva tasca de representació i prestació de serveis a les cooperatives agràries.

En aquest sentit, el president de la FCAC, Josep Pere Colat, destaca que "és un honor que el Govern ens hagi atorgat aquesta distinció i esdevé un reconeixement al treball diari de servei a les cooperatives que es duu a terme tant per part del consell rector com de l'estructura tècnica de la casa". Colat també subratlla que "les cooperatives agràries som empreses que apostem per la responsabilitat social; som entitats especialment vinculades amb el nostre entorn, amb el territori i amb l'alimentació".

En el mateix acte, s'ha lliurarà la Medalla al treball President Macià a Ramon Aymerich Santandreu, de 81 anys, treballador i defensor del moviment cooperatiu a la comarca de les Garrigues. Aymerich havia estat vinculat durant més de 50 anys al Sindicat Agrícola del Pla d'Urgell i a la cooperativa La Borgenca, de les Borges Blanques. A més, havia estat vicepresident de l'Associació de Seccions de Crèdit, cooperativa de segon grau vinculada amb la FCAC.

 

 


 

 

«30 anys de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Al 1983 es va constituir la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, a l'empara de la recent aprovada Llei 4/1983, de cooperatives de Catalunya, i es va assolir el reconeixement com a representant legal de les cooperatives agràries catalanes i dels seus associats.

Enguany celebrem el 30 aniversari i, des d'aleshores fins ara, han canviat moltes coses, tant en l'entorn com en les pròpies empreses, però el que no ha canviat és l'essència: la voluntat i el nostre deure de representació i defensa dels interessos generals de les cooperatives agràries sòcies.

Hem passat per diverses etapes: la inicial, dura però engrescadora perquè s'havia d'articular el moviment. Antoni Casanovas va encapçalar aquest període.

El relleu el va agafar en Xavier Tubert, consolidant el moviment i creixement de la Federació per adequar-se a les demandes que sorgien des de les cooperatives.

L'etapa actual, liderada per Josep Pere Colat, aposta per reforçar l'objectiu primordial de la Federació: la funció de lobby, mantenint el suport a la gestió de les cooperatives i el contacte directe recollint les seves inquietuds.

La Missió definida en el Pla estratègic aprovat el 2012 recull el nostre propòsit: la Federació és l'organització que representa, promou i dóna suport al món cooperatiu agroalimentari i rural.

Aquesta capacitat d'influència i participació en determinats òrgans està reconeguda per l'actual Llei 18/2002, de cooperatives en el seu article 141, i la Federació l'exerceix amb exigència, tenacitat i orgull.

Segons dades del darrer Anuari socioeconòmic de les cooperatives agràries de Catalunya, actualment tenim 231 cooperatives federades de les quals 15 són de segon grau. Ocupem més de 4.000 treballadors, una xifra que comporta un augment del 3,7% en el volum d'ocupació del nostre col·lectiu, amb una massa social al darrere de quasi 77.000 persones. La facturació agregada és de 1.500 milions d'euros, la qual cosa implica un increment de l'11% de la facturació en relació amb l'anterior període.

Tenim 65 representants en diferents àmbits i ostentem la presidència de la Confederació de Cooperatives de Catalunya –màxim ens representatiu del cooperativisme català- i la vicepresidència de Cooperativas Agro-alimentarias, organització que aglutina les federacions de les cooperatives agràries de les diferents comunitats autònomes, i que és l'entitat que funciona com a interlocutora davant de l'Administració central i d'altres organismes d'abast estatal i europeu.

A banda de la representació, oferim serveis de suport i formació amb un alt grau d'especialització en tots aquells temes que afecten el sector agroalimentari, rural i cooperatiu i que són conseqüència d'una demanda per part de les cooperatives que tenim la voluntat de satisfer.

Tenim un paper importantíssim en l'assessorament i en la diversificació d'activitats en les cooperatives, col·laborant en els serveis que aquestes donen als seus socis i a tot l'entorn rural. Difonem i promovem els valors cooperatius i fomentem la formació i professionalització dels socis i treballadors de les cooperatives. Un altre aspecte al qual donem especial rellevància és la intercooperació, entesa en el seu sentit més ampli.

Pel que fa a la responsabilitat social empresarial, impulsem la participació de les cooperatives associades en diversos programes per afavorir aquest aspecte intrínsec a la seva condició. Les cooperatives agràries són empreses integradores, responsables amb la seva massa social, amb la gent i amb el territori on s'ubiquen, amb un compromís clar envers la comunitat de la qual en formen part.

Actualment tenim dues oficines, la central a Barcelona i una delegació a Lleida amb la finalitat d'acostar-nos al territori.»