Català English Français Español

Actualitat informativa

Joan Segura nomenat president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya

El Consell Rector de la Confederació de Cooperatives de Catalunya ha nomenat a Joan Segura i Segura, vicepresident primer de la Federació de Cooperatives Agràries, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Joan Segura ha estat nomenat per majoria de les presidències de les federacions de cooperatives de Catalunya, organitzacions sòcies de la Confederació, en el si del Consell Rector celebrat avui a la seu social de l’organització.
Després d’un procés electoral obert el passat juny, com a conseqüència de la impossibilitat de l’anterior presidenta de continuar en el càrrec, Joan Segura assumeix formalment la presidència després d’haver estat vicepresident amb funcions de president des del passat mes de maig, moment des del qual va agrair la tasca desenvolupada per l’anterior presidenta, Mercè Fluvià, de la qual en caracteritzà el seu compromís durant el mandat.

Segura presidirà el màxim organisme de representació de les cooperatives de Catalunya amb un programa de treball focalitzat, principalment, en l’elaboració d’un marc legal adequat perquè les cooperatives del segle XXI puguin respondre amb més determinació a les necessitats actuals i el desplegament del procés de fusió entre les federacions de cooperatives, necessari pel període econòmic que vivim. Amb el canvi de presidència, també hi ha hagut modificacions en la resta de càrrecs dels representants de les federacions que configuren la Confederació, consegüentment, el Consell Rector queda de la manera següent:
  •  
  • Joan Segura i Segura, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i vicepresident primer de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
  • Perfecto Alonso i Tejera, vicepresident de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
  • Francisco Ramos i Planelles, secretari de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i president de la Federació de Cooperatives de Serveis i Transportistes de Catalunya
  • Josep M. López i Fumat, vicesecretari de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i president de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya
  • Eva Martínez i Villar, vocal de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i presidenta de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya
  • Santi Esteban i Benito, vocal de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i president de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Un cop nomenat, en el seu discurs, Joan Segura ha destacat la importància del procés que les estructures representatives han d’emprendre, procés en què la transparència, la participació i la integració han ser els fonaments per construir el futur immediat del moviment cooperatiu.

Joan Segura té una intensa i dilatada trajectòria empresarial vinculada al cooperativisme i al món agrari. Als anys 80 s’introdueix al món cooperatiu com a interventor de comptes de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, SCCL (cooperativa agrícola fundada el 1917 pel seu padrí i altres pagesos de la població). Segura ha estat president d’aquesta cooperativa des de 1988 al 2010 i en l’actualitat continua sent membre del Consell Rector; alhora, també és president de la cooperativa Fruits Secs de les Garrigues, SCCL. En l’àmbit federatiu, és vicepresident primer de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i responsable de la branca de l’oli de la mateixa entitat; la seva trajectòria i experiència en el sector agrari l’han portat a presidir DOP Garrigues i a ser el vicepresident de la Federació Catalana IGP-DOP. El nomenament de Segura en la presidència de la Confederació el condueix a la vicepresidència del Consell Superior de la Cooperació, organisme creat el 1934 i encarregat de la participació i mediació de l’Administració de la Generalitat en tot l’àmbit de les competències que li pertoquen sobre cooperatives. Alhora, en l’àmbit socioeconòmic, Segura és conseller, en representació de la Confederació, al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya i membre de la Junta Directiva de la Confederació Empresarial de l’estat espanyol d’Economia Social (CEPES).