Català English Français Español

Actualitat informativa

FCAC, a favor d’evitar pràctiques abusives de la distribució en el sector agroalimentari

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) expressa la seva satisfacció per l'aprovació del projecte de Llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària en el si del Consell de Ministres d'avui. En concret, la FCAC valora que es tracti d'una normativa ambiciosa que neix amb l'objectiu d'evitar pràctiques abusives de la distribució en el sector agroalimentari.

Per a la FCAC, és fonamental que es redueixi el desequilibri en les relacions comercials entre els diferents operadors de la cadena de valor i que, en definitiva, es garanteixi un major retorn del valor afegit cap al productor.

La normativa també planteja mesures per aquells elements que preocupen les cooperatives en la seva relació amb la distribució, com el fet d'obligar a fer contractes per escrit, prohibir els pagaments comercials, addicionals als prèviament pactats, regular la cessió d'informació comercial sensible, les subhastes electròniques i la gestió de marques. Així mateix, es formula de nou l'Observatori de la cadena alimentària i se li confereix potestat sancionadora.

En el Consell de Ministres d'aquest matí, també s'ha aprovat la Llei d'integració cooperativa, que té l'objectiu de donar instruments perquè l'oferta s'organitzi i tingui més capacitat de negociació. En aquest cas, i tot i estar d'acord amb els objectius de la normativa, la FCAC manifesta la seva reticència pel fet que podria comportar una possible invasió de competències i perquè no s'ha previst una dotació pressupostària per al desenvolupament dels projectes.

Més informació
Sr. Ramon Sarroca, responsable de comercialització de la FCAC 626 496 984

Etiquetes: agroalimentari