Català English Français Español

Actualitat informativa

Compareixença de la Confederació de Cooperatives de Catalunya al Parlament de Catalunya

Barcelona, 30 de maig de 2012.- Avui ha tingut lloc la compareixença de la Confederació de Cooperatives de Catalunya davant la comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya en què Mercè Fluvià, presidenta de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, juntament amb Perfecto Alonso, president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, i Francesc Xavier Pié, vocal del Consell Rector de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, han exposat els objectius i perspectives del cooperativisme en els propers anys.


La intervenció, encapçalada per Mercè Fluvià, s’ha centrat en exposar les necessitats de les empreses cooperatives, però també sobre el que pot aportar el cooperativisme en el nou paradigma econòmic.

D’un banda, s’ha exposat la necessitat de posar en valor el model d’empresa cooperativa per diverses raons: primer perquè en l’organització cooperativa les persones es responsabilitzen dels seus problemes i els solucionen de manera col·lectiva; segon, perquè cooperar ens permet arribar a cotes de desenvolupament més òptimes que no de manera individual i tercer, perquè el cooperativisme està configurat per persones que, des d’un territori, duen a terme projectes empresarials allunyats de l’economia artificial, però oberts al món i basats en les persones i per a les persones. Atenent que els líders socials apunten que, en aquest nou paradigma, la persona, per la seva relació amb el lloc de treball i la prestació del servei i producte, tindrà un protagonisme determinant en l’establiment de l’avantatge competitiu de l’empresa, el cooperativisme ha de formar part d’aquest paradigma econòmic cap al qual ens dirigim aportant els seus valors essencials de cooperació, generositat, solidaritat i democràcia.


De l’altra, Fluvià ha exposat que, malgrat l’esforç que des del moviment s’està fent en l’àmbit de la formació, la visualització, la creació de cooperatives i el finançament, cal abordar un seguit de canvis estructurals que facilitin l’emprenedoria col·lectiva, com a forma empresarial basada en la democràcia participativa i econòmica.
Per això, Fluvià ha exposat clarament que cal contemplar en l’àmbit de l’ensenyament la formació en emprenedoria col·lectiva, ja que les persones proactives en aquest marc col·lectiu aporten un valor en la societat que reverteix positivament en la vertebració de la democràcia, en general, i de la democràcia econòmica, en particular. Fluvià, ha fet palesa, també, la necessitat d’abordar mesures de foment de l’emprenedoria col·lectiva, doncs fins ara no s’ha percebut la voluntat , per part del Govern, d’apostar per aquesta via de generació d’ocupació.

Alhora, Mercè Fluvià ha subratllat que, en el futur més immediat, el moviment cooperatiu té traçats els objectius sobre millorar la visualització del model d’empresa cooperativa, cobrir les mancances en creació de cooperatives motivades principalment per la desaparició d’Ara_Coop, millorar els instruments financers a l’abast de les cooperatives, els quals han de ser més competitius en preus i àgils en temps, així com consensuar un nou marc legal que tingui la capacitat de regular a la diversitat de cooperatives existents, però també de potenciar la creació de noves cooperatives que aportin a l’economia catalana nous projectes.


Quan a objectius i perspectives, Fluvià també ha exposat que s’està desenvolupant el Pla Estratègic del Cooperativisme en el qual s’hi ha sumat un procés de reflexió per convertir les estructures representatives en un ens més àgil, eficient i amb vocació d’optimitzar recursos, el qual ha de facilitar una major representació del moviment i posar en relleu la marca cooperativa.


Per últim, s’ha destacat també que aquest 2012 té un significat important pel moviment cooperatiu, atès que ha estat proclamat per l’ONU com l’Any Internacional de les Cooperatives. La Confederació de Cooperatives de Catalunya ha fet la crida sobre la importància que tindria pel moviment cooperatiu i la societat catalana en general que el Parlament de Catalunya pugui teixir una declaració unànime de reconeixement i suport al model d’empresa cooperativa.