Actualitat informativa

CEPES s'adhereix al manifest sobre l’energia del futur i el treball

Organitzacions sindicals, empresarials, ambientals, de consumidors i socials signen una declaració conjunta que aposta per un canvi de model productiu i energètic que generi llocs de treball sostenibles a l’Estat espanyol i a Europa.

Considerant aspectes rellevants i de preocupació global, com la taxa d’atur i la precarietat laboral, el canvi climàtic, la quantitat d’éssers humans que passen fam, l’envelliment i anacronisme de la infraestructura industrial que donà pas a la segona revolució industrial, la presa de consciència per part dels consumidors en orientar la demanda cap a un model alternatiu i sostenible, així com la convergència entre la tecnologia de la comunicació i les energies renovables estan donant peu a una justificada tercera revolució industrial.
Per això, el passat 7 de març, la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES) juntament amb CCOO, UGT, PIMEC, GREENPEACE, Fundació d’Energies Renovables (FER) i la Confederació de Consumidors i Usuaris (CECU) van signar un manifest en què es descriuen els eixos que han de guiar aquest canvi de paradigma.


El manifest detalla els pilars o fonaments pels quals s’ha de regir aquesta tercera revolució industrial, basada en l’eficiència energètica, la gestió de la demanda i les energies renovables en l’edificació i el transport a través d’una interconnexió de xarxes intel·ligents en un sistema interactiu i integrat. Aquesta interconnexió permetria noves oportunitats per a les relacions industrials, superant en el procés, les relacions tradicionals de la segona revolució industrial.
La transformació de l'economia és molt més que un canvi en els sistemes energètics, tecnològics i de la comunicació. Es tracta d'una transferència de poder en tots els nivells de la societat. El control sobre la generació i distribució de l'energia canvia: milions de petits productors generant les seves pròpies energies renovables en els seus habitatges i locals de les empreses, convertint els excedents en béns comuns comercialitzables a través de continents sencers. Aquesta "democratització de l'energia" té profundes implicacions per a la forma d'organitzar la societat, la política i l'economia i la representació dels interessos en la producció econòmica i les cadenes de consum.

En aquest context, les organitzacions signants es comprometen a recolzar-se mútuament en els seus esforços a favor d'un canvi de model productiu i energètic per crear llocs de treball sostenibles a l’Estat espanyola i a Europa, mitjançant la creació de les condicions de mercat més favorables per a totes les empreses i iniciatives de l’Estat espanyol i europees que apostin per l'estalvi i l'eficiència energètica, les energies renovables, les xarxes intel·ligents i els mercats d'energia distribuïda, el que permetrà la creació de milions de llocs de treball verds de més qualitat.