Català English Français Español

El Bloc: opinions i reflexions

La funció social de les cooperatives

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

En el decurs d'aquesta reflexió sobre la funció social de les cooperatives, s'exposaran, en termes intuïtius, alguns aspectes de les aportacions que les cooperatives fan a la societat catalana. La reflexió no neix d'un estudi d'investigació que demostri el grau de desenvolupament, per bé que ens agradaria disposar d'un sistema de captació estadístic, tant en la seva vessant quantitativa com qualitativa, que permetés demostrar aquestes intuïcions.

La visualització del cooperativisme

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya fem públiques unes reflexions sobre els successos desencadenats a l'Aldea (Baix Ebre) degut a la cooperativa agrícola i secció de crèdit de l'Aldea, així com del tractament que el documental del programa 30 minuts ha fet sobre aquest dolorós esdeveniment.

Antonio Cancelo en el primer debat cooperatiu de l’Any Internacional de les Cooperatives 2012

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

En motiu de la celebració de l’Any Internacional de les Cooperatives 2012, la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, amb la col·laboració de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, ha iniciat una sèrie de debats cooperatius amb l'objectiu de visualitzar el cooperativisme i la seva forma de fer empresa. Aquests debats s'anuncien al web elaborat per la Confederació: www.elfuturescooperatiu.coop.