Català English Français Español

El Bloc: opinions i reflexions

Xarxa d'innovació en els sistemes electrònics de cooperació financera

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

La funció principals dels diners és o hauria de ser facilitar els intercanvis de béns i serveis, encara que en moltes ocasions s'han prioritzat altres de les seves funcions, de tal manera que la principal ha quedat, moltes vegades, en un segon pla, provocant crisis que habitualment donen com a resultat un retrocés en el volum d'intercanvis i repercutint negativament en l'activitat econòmica.

Creació i enfortiment de cooperatives

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Un any més, comprovem que se segueix la tendència a l'alça en el ritme de creació de cooperatives; amb les dades ofertes pel registre de cooperatives comprovem que, entre gener i novembre, s'han creat 139 cooperatives a Catalunya, context que fa previsible que s'assoleixin i superin les 147 que es van crear l'any 2012. Entre les classes de cooperatives creades aquest any destaquen, d'una banda, les de treball associat i, de l'altra, les de serveis, les quals agrupen a diverses empreses.

aracoop: renovar, ampliar i enfortir l'economia social i cooperativa a Catalunya

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

En el decurs del mes de gener s'han publicat diferents convocatòries de contractació de proveïdors per desenvolupar el programa aracoop. En paral·lel, s'està portant a terme una acció de difusió del programa, entre diferents agents econòmics i institucions públiques, amb l'objectiu de generar una dinàmica que ha de contribuir a realitzar una millor i major difusió del model d'empresa cooperativa, mitjançant l'ampliació de la base social i la renovació i reforç de l'economia social i cooperativa.

Una experiència sobre la internacionalització de les cooperatives

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Com és sabut, la Confederació de cooperatives de Catalunya i la Direcció General d'Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom organitzem mensualment sessions de debat sobre diversos àmbits de l'economia social, en general, i les cooperatives, en particular.
El passat debat se centrà en la internacionalització de les empreses de l'economia social i hi intervingueren, d'una banda, Ramon Camí, gerent d'Iniciació i Talent Internacional d'ACC1Ó, i, de l'altra, Pere Ferré, director general de la Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp (COSELVA).