Català English Français Español

El Bloc: opinions i reflexions

Principis cooperatius i desenvolupament sostenible

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

El passat 2016, s’han constituït un gran nombre de cooperatives, a Catalunya, i, com a conseqüència de la situació econòmica que vivim i la gran quantitat de reptes que la societat té al davant, sembla que aquesta pot ser la tendència per als propers anys. A més, les cooperatives veteranes també han sofert la cruesa de la situació econòmica, la qual cosa ha malmès algunes de les normes bàsiques arrelades al nostre funcionament.

La creació de cooperatives

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Enguany, pel que fa a la creació de cooperatives, ha estat un bon any i, com ja intuíem durant el 2015, podem trobar-nos davant el punt d’inflexió ja consolidat. Durant el 2016, s’ha arribat als registres de creació de l’any 2005 amb un total de 176 cooperatives creades, molt per sobre de les creades en els darrers anys. D’ara endavant, tindrem temps d’analitzar les múltiples causes que han contribuït en aquestes xifres; tanmateix, en aquest article ens centrarem en conèixer les dades.

Ateneus cooperatius

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Recentment, s’ha engegat una nova línia de treball, dins del programa Aracoop, que es coneix com Ateneus cooperatius. Aquesta acció respon a una política dirigida a descentralitzar el cooperativisme al territori i, per tant, proposar el cooperativisme com a una eina pròxima per resoldre les necessitats allí on es produeixin que, per altra banda, és també el lloc on són majors les possibilitats de trobar solucions adequades.

La propietat i el seu ús

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Els últims anys estem veient el sorgiment de noves maneres d’accedir al consum de béns i serveis, els quals tradicionalment només es podien usar si n’érem propietaris. Aquesta situació, que es comença a estendre entre els hàbits diaris de les persones físiques, fa anys que ja passava a l’àmbit de les persones jurídiques, les empreses; aquestes, moltes vegades s’agrupaven en cooperatives per formar centrals de compra o per utilitzar conjuntament algunes inversions.