Català English Français Español

El Bloc: opinions i reflexions

Principis cooperatius i desenvolupament sostenible

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

El passat 2016, s’han constituït un gran nombre de cooperatives, a Catalunya, i, com a conseqüència de la situació econòmica que vivim i la gran quantitat de reptes que la societat té al davant, sembla que aquesta pot ser la tendència per als propers anys. A més, les cooperatives veteranes també han sofert la cruesa de la situació econòmica, la qual cosa ha malmès algunes de les normes bàsiques arrelades al nostre funcionament.

Per tot això, considerem que és un bon moment per fer una reflexió sobre els principis cooperatius i els objectius de desenvolupament sostenible que van portar l’ACI a elegir com a lema del 2016 “El poder d’actuar per un futur sostenible”: futur sostenible econòmicament, per suposat, però també com a mitjà per a la sostenibilitat social i de l’entorn mediambiental.

Les cooperatives diem que som empreses de persones perquè aquestes són l’element fonamental per fer l’activitat empresarial, en això rauen els nostres principis i valors, els quals desenvolupem conjuntament amb la sostenibilitat.

Fer desaparèixer la pobresa i posar fi a la fam, juntament amb la promoció de l’agricultura sos¬tenible i del benestar per a totes les persones garantint-los-hi una vida sana, són objectius que no es poden endarrerir més. Com tampoc podem endarrerir els relatius a garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat que, juntament amb la consecució de la igualtat de gènere, són molts dels valors de les cooperatives des del moment en què van néixer.
A traves dels principis de lliure adhesió, gestió democràtica, formació i l’educació podem apropar-nos a fer realitat aquests objectius, però sempre hem de pensar en quins mecanismes desenvolupem en les nostres organitzacions per aconseguir aquests tres principis, perquè no és una cosa que puguem assolir pel sol fet de dir-nos cooperativa.
A més, si volem seguir vivint en aquest planeta, l’hem de cuidar. El cooperativisme també incorpora objectius mediambientals, pensant en l’interès per la comunitat des de la vessant col·lectiva. Tanmateix, des de la vessant d’individus hem de tenir present que tenir cura del medi ambient millora la nostra salut, ens permet tenir una major qualitat de vida i, alhora, permet deixar, als nostres fills, un món on podran guanyar-se una vida digna.

El cooperativisme, de forma natural, incorporem objectius com el de garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament, l’accés a una energia assequible i segura i la construcció d’infraestructures fiables que permeti promoure una industrialització inclusiva, sostenible, que fomenti la inno¬vació i combati el canvi climàtic i els seus efectes.

L’assoliment de tots aquests objectius humans, socials i me¬diambientals tindrà com a conse-qüència un creixement econòmic sostenible que permetrà arribar a l’ocupació plena i productiva mitjançant la generació de treball digne per a tothom i, en primer lloc, a les cooperatives.
Estem obligats a garantir models de consum i de producció sostenibles, la qual cosa exigeix disposar de l’autonomia i independència necessària, per no ser governats per interessos aliens, que juntament amb la intercooperació, ens permetrà desenvolupar millor els objectius individuals de les cooperatives i assolir les exigències necessàries perquè les persones tinguem condicions de vida digne. Totes les persones han de poder accedir a l’habitatge i als serveis bàsics, ja que sinó és impossible parlar de sostenibilitat social. A més, les cooperatives defensem un treball amb remuneració digne, que ens ha de permetre assolir aquesta vida digne.
Aquests objectius, la majoria dels quals han format part tradicio¬nalment del cooperativisme, són determinants per aconseguir so¬cietats pacífiques i inclusives, que proporcionin l’accés a la justícia per a totes les persones.

En la igualtat, la democràcia, la pau i el respecte al medi ambient, les cooperatives tenim un alt compromís amb la comunitat, que s’ha de fer palès.