Català English Français Español

El Bloc: opinions i reflexions

Cimera Internacional de Cooperatives 2014: el poder d’innovar de les cooperatives

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Aquest octubre, s'ha celebrat al Quebec la Cimera Internacional de Cooperatives que bianualment organitza l'ACI. A la Cimera s'ha aprovat un manifest que recull la manera en què s'implantarà el Pla d'Acció per a una Dècada Cooperativa, aprovat durant l'Any Internacional de les Cooperatives 2012.

En aquesta Cimera, s'ha constatat que, durant el 2014, la veu del moviment cooperatiu s'ha fet escoltar amb més força i reconeixement en diverses organitzacions, com ara l'ONU, l'OIT, l'OMS, la FAO i el Banc Mundial.

Des de fa diversos anys, la importància econòmica del cooperativisme està creixent i, actualment, ha assolit xifres destacades com les següents: 2,5 milions d'empreses cooperatives i mutualitats, mil milions de persones sòcies i clientela, 250 milions de llocs de treball, el 12% d'ocupació total del G20 i 3 bilions de dòlars d'ingressos anuals.

L'objectiu que s'ha marcat enguany el moviment cooperatiu, en el marc de la cimera, és el d'innovar més, per tal de contribuir a resoldre tres desafiaments mundials que es consideren molt importants: la seguretat alimentària, l'ocupació i l'accés a l'atenció sanitària i als serveis de salut.
Com a conseqüència d'aquests plantejaments, la Cimera identificà cinc constatacions i els compromisos que se'n deriven:

  • Es necessiten cooperatives més influents, amb diversos objectius: que el moviment cooperatiu es consolidi al B20 -grup d'empreses que realitzen recomanacions als caps d'estat i ministres de finances del G20-; que s'expressi la veu del cooperativisme als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ONU) i que s'aprofiti el Programa d'Acció de l'ONU per reconèixer el lloc que ocupen les dones en el pla de la propietat, els negocis i el lideratge dins les cooperatives.
  • Es necessiten cooperatives innovadores, més fortes i més nombroses, per respondre millor a les necessitats de les persones i les societats: millorant el reconeixement de les cooperatives com a motor de desenvolupament social, econòmic i sostenible; recolzant una legislació que elimini les barreres de creació de cooperatives i el seu desenvolupament; promovent el reconeixement del model d'empresa cooperativa i els seus principis democràtics; aprofitant els avantatges de les noves tecnologies per aconseguir economies d'escala i diversificar els serveis; recolzar la normativa que permeti la solidesa de les cooperatives financeres i la seva integració al sistema financer dels respectius països i augmentar el paper en la inclusió financera a escala mundial; contribuint a la formació i enfortiment dels consells rectors i les persones dirigents de les cooperatives i, finalment, recolzant els treballs per accedir a una informació de dades econòmiques i socials de les cooperatives que permeti sensibilitzar al públic sobre l'impacte que tenen aquestes en tots els sectors econòmics.
  • Es necessiten cooperatives per contribuir a la seguretat alimentària, essent actors en la lluita contra la fam al món i mobilitzades per incrementar la seguretat alimentària: recolzant a la FAO i altres agents internacionals; ajudant a eradicar la discriminació de les dones respecte als seus drets a la propietat immobiliària en diversos països; millorant l'accés de les poblacions rurals a l'energia a preus assequibles; millorant la gestió dels sistemes agroalimentaris per reduir l'especulació i les fluctuacions de preus; facilitant l'accés a terra agrícola i la conservació de la propietat local i implantant mecanismes per assegurar el relleu agrícola.
  • Les cooperatives han de seguir desenvolupant les seves funcions de generació d'ocupació, construint una economia preocupada per les persones i les comunitats: promovent la mobilització activa de les dones i el jovent dins les noves cooperatives; introduint el model de negoci cooperatiu en els programes educatius; recolzant la investigació sobre les cooperatives; adequant la legislació per evitar normes que limiten el finançament i desenvolupament de les cooperatives i implantant la creació, consolidació i creixement d'empreses cooperatives recolzant-ne la seva capitalització.
  • Les cooperatives han d'intensificar les seves accions per afavorir l'accés a l'atenció sanitària i als serveis de salut, comprometent-se a: promoure la seva presència complementant els serveis proporcionats per l'estat; elaborant solucions innovadores per facilitar l'empoderament de les comunitats en els seus serveis de salut, ubicant a la persona en el centre mitjançant la prevenció i promoció de la vida saludable i mitjançant l'oferta d'assegurances d'acord amb la capacitat de pagament de les persones.

Aquests compromisos reafirmen la construcció de l'economia local i promouen una economia mundial més estable, més inclusiva i més humana.