Les cooperatives poden ser l'eina per reduir les injustícies socioeconòmiques a què s'enfronten les dones!

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

La igualtat de gènere i l'apoderament de les dones són desafiaments tant dins de les cooperatives com en els països en què operen. Hi ha múltiples barreres que imposen limitacions a les dones, obstaculitzant el seu accés a oportunitats, sovint traduint-se en restriccions legals que institucionalitzen la marginació de les dones. Eliminar les barreres que frustren la igualtat de gènere és un objectiu fonamental per a l'acció cooperativa i una prioritat clau per l'Aliança Cooperativa Internacional i les seves organitzacions membres, que tenen com a objectiu fer realitat les mesures de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible amb perspectiva de gènere.

 

El Dia Internacional de la Dona representa una oportunitat ineludible per mobilitzar accions mundials per aconseguir la igualtat de gènere per a totes les dones, joves i nenes. El 2020, el tema "Sóc de la Generació Igualtat: Pels drets de les dones" marca el 25è aniversari de la Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing que reconeixia els múltiples beneficis de les cooperatives. Ara, és hora que les Nacions Unides i la cooperació internacional per al desenvolupament augmentin i prioritzin l'ajuda dirigida als actors clau de desenvolupament que enforteixen l'empoderament econòmic, social i polític de les dones.

Les solucions cooperatives van més enllà del negoci de les economies de mercat i poden ajudar a aconseguir no deixar ningú enrere a l'Agenda contribuint a "Una dècada d'acció i lliurament".

Com a actors econòmics, tenint en compte les normes de gènere, les dones continuen guanyant menys, tenen més probabilitats de participar en treballs no remunerats i més properes a ser excloses del treball digne. Tot i això, volem recordar que, quan les dones s’estableixen o s’uneixen en cooperatives, realitzen activitats laborals innovadores, obtenen ingressos més elevats i augmenten el rendiment i competitivitat empresarials. L’adhesió a les cooperatives augmenta la seva presa de decisions al cercle familiar i millora la seva participació i apoderament en els assumptes comunitaris, atès que les cooperatives, com a empreses centrades en les persones, se centren en l’ocupació inclusiva i accepten a les dones que pateixen desigualtats en múltiples facetes.

En temps de conflicte i reconstrucció postconflicte, s'observa que una de les primeres formes d'empresa que s'estableix és la cooperativa. Les dones són les primeres a unir-se, restaurant un teixit basat en la confiança i esperança mútues, abordant necessitats personals i comunitàries, com la llibertat enfront de la violència i els conflictes armats.

Les cooperatives estan compromeses a lluitar contra qualsevol forma d'assetjament i violència contra les dones i els seus beneficis en la construcció de la pau i la resiliència han estat reconeguts per institucions clau en múltiples nivells, inclosa la Recomanació de l'OIT sobre l'Organització de l'Ocupació ( transició de la guerra a la pau).

Tenint en compte que l'equitat de gènere es veu cada vegada més com un pilar per al desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social, cal reforçar els models econòmics centrats en les persones, que promouen els drets humans de les dones, joves i nenes a tots els nivells, fent realitat l'ODS número 5 de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.