canalespecial

Economia per la Vida
Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental
Proposta del cooperativisme català d’un Pacte de país per una Economia per la Vida
Marketplace cooperatiu
Experiències multisectorials
Bones pràctiques cooperatives per fer front a la Covid-19
Decret Llei 16/2020
Ajudes i subvencions per a cooperatives
DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència,ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
Pla de Recuperació del Cooperativisme
7 eixos d'actuació i 39 mesures per fer front a la crisi provocada per la COVID-19
Les cooperatives davant els reptes que planteja la COVID-19
Subvencions a cooperatives
Projectes singulars COVID-19
Subvenció de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives
Nous terminis
Legalització de llibres i presentació dels comptes anuals
Nous terminis i mecanismes per a la legalització de llibres i presentació dels comptes anuals arran de la normativa aprovada com a conseqüència de la crisi sociosanitària provocada per la COVID-19.
SERVEI EXPRÉS COVID-19
Suport al cooperativisme
Assessorament jurídic i econòmic gratuït per a les nostres associades
Com t'afecta la Covid-19?
Formulari de suport a les cooperatives
Com afecta les cooperatives la crisi provocada pel Coronavirus?
CODI ELECTRÒNIC
Actualització permanent
Recull de totes les ordres, instruccions i decrets publicats al BOE
FINANÇAMENT COOPERATIU
Suport financer a les cooperatives
Finançament en forma de pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria o préstec de liquiditat
Marketplace empresarial Covid-19
Serveis tecnològics i productes sanitaris
Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?
FORMACIÓ COOPERATIVA
Enquesta per detectar necessitats
Ens interessa la teva opinió per millorar l’oferta formativa en cooperativisme
MESURES NORMATIVES
Normes cooperatives Covid-19
Recull de normativa reguladora del cooperativisme
Treballadors, empreses i autònoms
Informació d'interès
Recull dels aspectes generals més rellevants que apliquen a aquests col·lectius
MISSATGES
Missatges dels líders de l'Economia Social
Recull de missatges dels líders i dirigents de les principals organitzacions cooperatives i de l'Economia Social
Aracoop, Ateneus i Projectes Singulars
Anul·lació suspensió i modificació actuacions
Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients i es modifiquen les actuacions subvencionades de la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, ocasionada pel COVID-19.
Informació sectorial cooperativa
Federacions de cooperatives
Adreça't a les Federacions per a consultes específiques
Canal Gencat
Efectes del coronavirus per temes
Mesures i tràmits per àmbits i sectors

Arran de la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia de la covid-19, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya treballem per reforçar el nostre compromís de defensa del cooperativisme com a model econòmic i social sostenible amb el desenvolupament d’accions per fer front als efectes de la crisi social i econòmica provocats per l’emergència sanitària.

Des de l’inici de la crisi, hem creat un formulari per conèixer l’impacte real de l’emergència de la covid-19 i poder oferir els millors recursos a les cooperatives. El formulari s’ha dissenyat conjuntament amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya, la Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

El formulari ens ha permès obtenir una radiografia de l’afectació de l’activitat econòmica de les cooperatives. Hem constatat que pràcticament el conjunt de l’activitat industrial no pot desenvolupar la seva activitat. Només el 12% de la indústria manufacturera i de producció segueix funcionant perquè es dedica al sector agroalimentari o al subministrament de serveis bàsics. De les cooperatives que es dediquen al turisme i l’hostaleria, cap pot treballar. En el sector del comerç, només el 13%, el del subministrament de béns essencials, desenvolupa la seva activitat. La resta de cooperatives de comerç no treballa. Referint-nos a les cooperatives que es dediquen al transport, el 75% continua tenint activitat. En el sector de comunicacions, l’afectació és del 75%, ja que es tracta de serveis vinculats a la producció i edició de diverses disciplines culturals. Les activitats professionals operen en un 95% malgrat la reducció de projectes, ingressos i cancel·lació d’encàrrecs o contractes. Totes les activitats sanitàries i socials segueixen operant. Per últim, l’impacte al sector d’activitats culturals i serveis associats, és total. Podem afirmar que la majoria d'empreses tenen afectacions en els ingressos derivats de la paralització/ajornament de projectes i/o serveis, de la baixada de preus i la disminució de les vendes. Així com de l’aturada total forçosa de l’activitat.

Per altra banda, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya hem manifestat el nostre rebuig a la decisió del Govern de l’Estat espanyol del passat 1 d’abril de retallar 215 milions d’euros del fons de polítiques actives d’ocupació destinats al finançament de prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal. Aquest fons dona suport al cooperativisme i a l’ocupació de les persones, especialment les més vulnerables. Amb aquesta retallada es deixa sense eines els serveis públics d’ocupació i s’ataca l’estratègia del cooperativisme de mitigar les conseqüències de la covid-19 al teixit cooperatiu.

De forma molt significativa, durant aquest context excepcional, cooperatives del territori català han iniciat pràctiques solidàries per donar resposta a necessitats socials i econòmiques que ha abocat aquesta crisi. Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya hem recopilat en forma de llistat les cooperatives que realitzen aquestes pràctiques arreu de Catalunya en clau comunitària i solidària per realçar-les i perquè serveixin d’inspiració a altres entitats, sectors o col·lectius.

Per donar resposta a les necessitats més immediates com les del sector agrícola, des de la Confederació hem donat suport al projecte Acollim.coop, impulsat per la Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) , que facilita la integració laboral de joves migrants no acompanyants en el sector agrari i agroindustrial català. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) han intercooperat per posar en contacte cooperatives agràries que necessiten personal per a les seves instal·lacions amb cooperatives de treball d’iniciativa social que tutelen joves migrants sense referents familiars a Catalunya.

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya s’han engegat diferents serveis específics arran de l’emergència sanitària com el servei d’assessorament jurídic i econòmic per a les cooperatives federades que ho requereixen i que es mantindrà en funcionament durant la vigència de l’estat d’alarma. Fins aquest moment, les cooperatives que han sol·licitat aquest servei han fet consultes sobre procediments jurídics i normatives de l’activitat cooperativitzada i han rebut assessorament del pla de xoc de reestructuració de l’economia i la reorientació de l’activitat econòmica.

Paral·lelament, hem activat un qüestionari, per avaluar l’estat de salut emocional de les persones treballadores amb la finalitat de prevenir riscos sanitaris durant el procés de desconfinament. El qüestionari s’ha elaborat i dissenyat juntament amb les entitats sòcies de l’Associació de l’Economia Social de Catalunya (AESCAT) i la cooperativa acreditada com a servei de prevencions de riscos laborals SePra i fins a data d’avui ja s’han recollit 800 respostes.

Finalment, com que la formació és un eix important en l’enfortiment del cooperativisme a Catalunya, s’ha posat en marxa una enquesta per recollir els interessos formatius de les persones implicades en el cooperativisme o d’aquelles que els hi agradaria formar-ne part per identificar les seves necessitats de coneixement i poder oferir propostes formatives que ajudin a reforçar el cooperativisme. Aquesta iniciativa s’ha dut a terme amb el suport de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya, la Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

A més, des de la Confederació hem elaborat un seguit d’informes sobre l’impacte de la crisi al teixit cooperatiu del país i hem recollit les mesures polítiques que caldria implementar per tal de mitigar-ne els efectes. Aquests informes s’han fet arribar al Govern de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa i també s’han traslladat a l’Ajuntament de Barcelona. Al Govern de l’Estat espanyol s’ha comunicat al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas y a la Secretaría de Estado de Infraestrucutras, Transportes y Vivienda.

Aquestes són les accions que hem impulsat des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya fins ara per fer front a l’emergència social i econòmica arran de la pandèmia de la covid-19. Des de la Confederació seguim treballant per emprendre les mesures necessàries per minimitzar l’impacte que pot tenir la crisi sanitària sobre les cooperatives i defensar els interessos del cooperativisme al territori català.

TRÀMITS EXCEPCIONALS DE FORÇA MAJOR

 • DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut igestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
 • Suspensió de terminis en l'àmbit tributari: Els terminis de pagament del deute tributari de liquidacions emeses, els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits, i els terminis per atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, per a formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l'entrada en vigor de aquest reial decret llei, s'ampliaran fins el 30 d'abril de 2020.
 • Mesures que ofereix CAJAMAR per a empreses i autònoms.
 • Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, pel qual es publica l'acord del Consejo de Ministros de 24 de març de 2020, pel qual s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19.
 • DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut igestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
 • Línies de crèdit per millorar la liquiditat de les empreses: El Govern de la Generalitat de Catalunya obre línies de crèdit de 1.000 milions d'euros que es formalitzarà a través d'entitats financeres amb l'aval de l'Institut Català de Finances (ICF) o d'Avalis de Catalunya: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat.
 • Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus.
 • INSTRUCCIONS per a la presa d'acords, en cas d'ERTE o cessament d'activitat, en Assemblea General o Consell Rector. [NOVA VERSIÓ DE 20/03/2020 :: 16h]. Documentació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Autorització per circular per motius laborals d'acord amb l'article 7. 1. b) del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Qüestions sobre la Seguretat Social (treballadors i empresaris) en relació amb la situació del COVID-19.
 • Relació laboral en casos de protecció de la salut pública: De conformitat amb l'article 5 de Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, els períodes d'aïllament i de contagi de la malaltia a l'efecte de la prestació econòmica de la incapacitat temporal, es consideren situacions assimilades a accident de treball. Conseqüentment:
  1. Per tenir dret a la prestació econòmica d'incapacitat temporal és necessària la baixa mèdica, tant si és aïllament com contagi de la malaltia.
  2. La baixa, partes de confirmació i d'alta s'ha d'expedir pel servei públic de salut, NO per la mútua.
  3. L'assistència sanitària correspon al servei públic de salut, mai a la mútua.
  4. Per tenir dret a la prestació, cal estar en situació d'alta en Seguretat Social a la data del fet causant; és a dir, prèviament a l'aïllament o malaltia.

D'acord amb el criteri 4/2020 de la DGOSS de 12 de març 2020: La baixa pot estendre’s de forma retroactiva per a aquells períodes d'aïllament o contagi que s'hagin produït amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei (12/03/2020). La prestació econòmica per incapacitat temporal que s'hagués causat s'ha de considerar com situació assimilada a accident de treball.

 

MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES

 

 • Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19. [Resum de les mesures rellevants que aquest Reial Decret-Llei conté per a l'Economia Social]

 

 • Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliena que o prestin serveis esencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra el COVID-19.

 

 • DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.
  • Mesures en matèria de contractació.
  • Mesures excepcionals en matèria de subvencions i, si escau, d'ajuts.
  • Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret públic de l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
  • Mesures en matèria tributària.

 

 • DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut igestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. En el present decret es regulen, entre d'altres, els aspectes següents:
  • Previsions en matèria de contractació
  • Previsions en matèria de salut.
  • Previsions en matèria de transparència.
  • Previsions en matèria de transport públic.
  • Previsions en matèria tributària: Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs.
  • Previsions en matèria econòmica.

 

 • Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. [18/03/2020]. El Reial Decret-Llei regula, entre d'altres aspectes, els que destaquem a continuació:
  • Mesures de suport als treballadors, famílies i col·lectius vulnerables
  • Mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per evitar acomiadaments
  • Garantia de liquiditat per sostenir l'activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació
  • Mesures financeres dirigides als titulars d'explotacions agràries que hagin subscrit préstecs com a conseqüència de la situació de sequera de 2017.
  • Mesures de suport a la investigació del COVID-19.

 

 

 

 

Com afecta les cooperatives la crisi provocada pel Coronavirus?

 

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya volem recullir la incidència que comporta l'actual situació. Participeu a l'enquesta per ajudar-nos a saber com ens afecta l'emergència sanitària.

 

 

 

ACTUALITAT D'INTERÈS

 • Si segueixes treballant des de casa teva, el teu salari i els teus drets no es modifiquen.
 • Si has de treballar presencialment al centre de treball, necessites un justificant per desplaçar-te que te l'ha de proporcionar l'empresa [consultar Autorització per circular a l'apartat Procediments Laborals]
 • Si s'ha suspès unilateralment la teva prestació de serveis, cal que s'iniciï un procediment de ERTO. (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació)
 • A partir de que aquesta suspensió sigui efectiva, tindràs dret a cobrar la prestació per desocupació.
 • No tens dret a cap indemnització, atès que la teva relació laboral no ha acabat.
 • L'obligació de treballar es manté, mentre no hi hagi una suspensió del contracte de treball.
 • Tens dret a l'adaptació o reducció de la teva jornada, si necessites tenir cura d'un familiar per raons relacionades amb el COVID-19.

 

Completa la informació a l'apartat de Procediments Laborals i Procediments Fiscals d'aquesta pàgina web.

 • Si continua amb l'activitat, s'ha de facilitar el teletreball dels treballadors.
 • No pots unilateralment decidir suspendre l'activitat laboral i deixar d'abonar el salari als treballadors. [Cooperatives: consultar el tràmit d'una ERTO a l'apartat Procediments Laborals]
 • A partir de que tingui efectes l'ERTO es deixarà d'abonar els dies als treballadors, en cas de suspensió.
 • No hauràs de seguir abonant les cotitzacions a la Seguretat Social dels teus treballadors, mentre duri l'ERTO per força major, si tens menys de 50 treballadors. Si en tens més de 50, quedaràs exonerat del 75% de la quota. En tot cas, estàs obligat a mantenir el nivell d'ocupació en els següents 6 mesos.
 • La relació laboral segueix viva, de manera que s'ha de pagar cap indemnització als treballadors.

 

Completa la informació a l'apartat de Procediments Laborals i Procediments Fiscals d'aquesta pàgina web.

 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la seva enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits d'acord amb la norma.
 • Si un autònom cessa l'activitat, no ha de renunciar a les bonificacions de les que gaudeixin, condicionades al manteniment de l'activitat, com la tarifa plana. En aquest sentit, el decret indica que el temps que es percebi aquesta prestació extraordinària computarà com efectivament cotitzat, pel que podran sol·licitar-la els autònoms que estiguin rebent aquests ajuts i no perdran les bonificacions condicionades al manteniment de l'activitat.

Us aclarim que:

1. Tots els autònoms obligats a tancar per l'estat d'alarma o amb una caiguda d'ingressos del 75%, tenen ja dret a la prestació que es va aprovar en l'últim Consell de Ministres independentment de la seva condició.

2. Els autònoms en aquesta situació estaran exempts de pagar cotitzacions a la Seguretat Social i, a més, rebran una prestació equivalent al 70% de la base reguladora, la qual cosa suposa un mínim de 661 € per als que hagin hagut de tancar el seu negoci o hagin perdut el 75% de la seva facturació.

 

Consulteu la GUIA per a autònoms publicada pel Gobierno.