reconeix 2017

Reconeixements CoopCat 2017

Bases i convocatòria dels Reconeixements CoopCat 2017

Des de les organitzacions representatives del moviment cooperatiu i, en especial, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat) fa anys que es reflexiona sobre la possibilitat d’impulsar uns reconeixements que han d’ajudar a difondre la bona feina que fan moltes cooperatives anònimes que mereixen una distinció.
Enguany, encetem la primera edició d’unes distincions que, sota la denominació de Reconeixements CoopCat, vol posar en valor la bona feina que fan les cooperatives, de qualsevol branca i àmbit territorial, que siguin mereixedores d’un reconeixement instituacional per la seva contribució a la societat catalana, al cooperativisme i per saber traslladar els principis i valors cooperatius a la vida diària.

Carcterístiques principals dels Reconeixements CoopCat
Els Reconeixements Coopcat s’atorguen a les empreses cooperatives que estiguin federades en les respectives federacions generals de cooperatives. S’atorgaran un màxim de deu premis. Una mateixa cooperativa només pot rebre un Reconeixement CoopCat.

Poden fer propostes de candidatures als Reconeixements:
- Les cooperatives federades en llurs federacions generals. Es poden presentar a si mateixes o a altres cooperatives.
- Les federacions generals de cooperatives.
- Les persones cooperativistes.
No s’admeten candidatures en què es proposin persones físiques, ni entitats púbiques o privades participades per cooperatives, ni a federacions de cooperatives.

Les candidatures s’han de formalitzar dins el termini establert en les bases (14 de maig) mitjançant el model normalitzat que es facilita en aquesta pàgina web, acompanyat de la proposta raonada dels mèrits que hi donen suport. La proposta pot adjuntar aquells documents que puguin aportar dades rellevants o informació complementària sobre la candidatura.

El lliurament dels reconeixements es farà a través d'un acte públic el 9 de juny de 2017.

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

TESTIMONIS COOPERATIVES RECONEGUDES