Ecosistema Cercles.Coop: Busquem proveïdors de serveis tecnològics

 

Arran de l’emergència sociosanitària causada per la COVID-19 el desenvolupament tradicional de les reunions dels òrgans socials de les cooperatives s’ha vist alterat. Les reunions i actes presencials s’han hagut de substituir, en la majoria de casos, per reunions i actes virtuals.En aquest sentit, des de CoopCat i el Registre de Cooperatives de Catalunya es va desenvolupar una normativa de caràcter excepcional per permetre la celebració de reunions dels òrgans socialsadaptada a la situació que vivim. A través del Decret Llei 19/2020, les cooperatives poden dur aterme reunions dels òrgans socials per videoconferència, de forma excepcional fins a 31 dedesembre de 2020, encara que llurs estatuts socials no ho prevegin. A través d’aquest decret també s’estableixen mesures que permeten facilitar el desenvolupament i celebració d’aquestes reunions. Atenent que es disposa, doncs, d’un marc normatiu per dur a terme les reunions, el següent pasha sigut dotar a les cooperatives de les eines necessàries per celebrar-les amb les garantiesjurídiques requerides pel que fa, principalment, al sistema de votació i participació de les sòcies,tal i com estableix la normativa vigent.

Així doncs, des de CoopCat s’ha elaborat CerclesCoop que permet realitzar reunions societàries a cooperatives i federacions de cooperatives. També a entitats i organitzacions de l’economia social que tinguin incorporats en els seus òrgans socials processos de participació democràtica.CerclesCoop és un repositori que conté un conjunt d’eines, guies, manuals i noves extensions o components de la Plataforma Decidim (www.decidim.org), per tal d’incorporar els sistemes de votació de lasocietats cooperatives d’acord amb el que s’estableix en la pròpia Llei de Cooperatives 12/2015 i el Decret Llei 19/2020.

Des de CoopCat es pretén crear un clúster d’empreses tecnològiques que adquireixin expertesa en la plataforma de votació de CerclesCoop amb l’objectiu que puguin oferir els seus serveis d’assessorament i suport tecnològic a les cooperatives que l’utilitzin i també permillorar les prestacions que la pròpia plataforma ofereix.

Consulta aquí com fer-te proveïdor de serveis!