Les cooperatives davant els reptes que planteja la COVID-19

Les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries de la COVID-19 mostren la fragilitat d’un model global que prioritza l’acumulació privada de riquesa per sobre de la vida humana i del planeta. Amb l’actual crisi sanitària, social i econòmica i les acumulacions d’emergències dels darrers anys, Catalunya es troba amb un teixit socioeconòmic greument afectat i d’altres amb grans dificultats on les polítiques socioeconòmiques, poc orientades a l’interès general, es fan insostenibles.

L’excepcional situació a què ens ha abocat la crisi sociosanitària ha posat sobre la taula la importància de la capacitat que tenen les organitzacions de resoldre i cobrir necessitats de forma comunitària i solidària. Volem fer valdre la resiliència de la societat catalana i la multitud d’iniciatives, públiques i privades, per contribuir a minorar els efectes de la COVID-19. En concret, volem realçar les xarxes formades per cooperatives de tota mena que han esdevingut clau per sostenir la vida, tant pel que fa a les cures, com la conciliació o l’economia. Els valors del cooperativisme donen resposta a les necessitats socials i econòmiques de la població en un context d’incertesa i de desconcert com l’actual.

És per això que, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, hem elaborat un pla de mesures urgents per a la reactivació econòmica del conjunt del cooperativisme. Un pla centrat en 7 eixos transversals clau concretats amb 39 mesures que s'articulen entorn de dos grans objectius:
Atendre les necessitats més immediates a què han de fer front les empreses cooperatives.
Situar també el cooperativisme en l’estratègia de reconstrucció econòmica del país, d’acord amb la seva capacitat per resistir la crisi, generar ocupació de qualitat i contribuir amb solucions empresarials als desafiaments industrials, socials i econòmics que plantegen la crisi provocada per la COVID-19.

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya treballem en la representació i defensa del cooperativisme com a model econòmic i social heterogeni, sostenible i arrelat al territori.

Consulteu el Pla de Recuperació del cooperativisme, aquí.