La Confederació de Cooperatives de Catalunya contrària a la retallada en polítiques actives d’ocupació plantejada pel Gobierno de l’Estat espanyol

 Es posa en greu perill l’ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables

 

Barcelona, 3 d'abril de 2020.- Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya manifestem el nostre desacord amb la decisió del Gobierno de l’Estat espanyol de retallar els fons destinats a polítiques actives d’ocupació per a destinar-los al finançament de prestacions dependent del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Aquesta decisió ataca plenament contra una de les polítiques estratègiques més importants pel cooperativisme i del conjunt del teixit empresarial i laboral de Catalunya, especialment en la situació actual on l’ocupació es troba greument afectada com a conseqüència de la crisis sanitària que patim.

Subratllem que aquesta decisió representa un greuge vers la reactivació de l’ocupació, de les polítiques treballades en el marc del cooperativisme i de l’estratègia del conjunt del cooperativisme per mitigar els efectes que la pandèmia causaran sobre el teixit cooperatiu i l’ocupació cooperativa, especialment la de col·lectius més vulnerable. Recordem que els fons provenen de la quota de formació professional que empreses i treballadors aporten i, per tant, representen uns fons finalistes imprescindibles en un escenari postcrisis sanitària, els quals, amb la decisió del Gobierno de l’Estat espanyol, es pretenen desviar a altres mesures totalment diferents.

És per això que la Confederació de Cooperatives de Catalunya mostra la seva disconformitat amb la decisió de l’executiu central de retallar 215 milions d’euros del fons de polítiques actives d’ocupació que rep la Generalitat de Catalunya i que reverteixen en el cooperativisme i l’ocupabilitat de les persones, en especial de les més vulnerables.