En el present decret llei es regulen, entre d'altres, els aspectes següents:

Articles 4 i 5 del Capítol IV, sobre mesures relatives a les persones jurídiques de dret privat, subjectes a les disposicions del dret civil català, incloses les societats cooperatives, i a les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal durant la vigència de l'estat d'alarma.

   • Suspensió de terminis per a les reunions dels òrgans de les cooperatives.
   • Reunions per mitjans telemàtics.
   • Terminis per a elaborar, aprovar i presentar comptes anuals.
   • Modificació excepcional de l’antelació de la convocatòria de l’assemblea general.
   • Mesures excepcionals per a les cooperatives mentre duri l’estat d’alarma.

 

Mesures excepcionals per a cooperatives que es regeixen per la llei estatal de cooperatives.

 

 • Criteri Interpretatiu 1-2020 de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, en relació amb les qüestions plantejades sobre l'aplicació a les societats cooperatives del Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra el COVID-19.

 

 

 

Resum de les principals mesures adoptades pel Gobierno en els diferents Reials Decrets aprovats [02/04/2020]

Valoració i propostes de les entitats i empreses de l'ES sobre el RD.Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19 [20/03/2020]

Recopilació normativa sobre les mesures decretades, elaborada per l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut igestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. [18/03/2020].

Convocatòria de subvencions per promoure i reforçar l’economia social i solidària 2020. Ajuntament de Barcelona.

dubtescovid