Mesures excepcionals pel coronavirus

La mesura estarà vigent com a mínim dues setmanes, fins el divendres 27 de març, seguint les recomanacions oficials.

També queden suspeses les reunions presencials, comissions i consell rector durant les dues properes setmanes.

Els protocols d’actuació s’aniran actualitzant en funció de les indicacions oficials del Govern de la Generalitat.

Durant aquests dies, continuarem l’activitat a través de correu electrònic, mitjans de comunicació telemàtica i telèfon.


Moltes gràcies per la comprensió