Missatge del Dia Internacional de la Dona 2020

Eliminar les barreres que frustren la igualtat de gènere és un objectiu fonamental per a l'acció cooperativa i una prioritat clau per l'Aliança Cooperativa Internacional i les seves organitzacions membres, que tenen com a objectiu fer realitat les mesures de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible amb perspectiva de gènere.

El Dia Internacional de la Dona representa una oportunitat ineludible per mobilitzar accions mundials per aconseguir la igualtat de gènere per a totes les dones, joves i nenes. El 2020, el tema "Sóc de la Generació Igualtat: Pels drets de les dones" marca el 25è aniversari de la Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing que reconeixia els múltiples beneficis de les cooperatives. Ara, és hora que les Nacions Unides i la cooperació internacional per al desenvolupament augmentin i prioritzin l'ajuda dirigida als actors clau de desenvolupament que enforteixen l'empoderament econòmic, social i polític de les dones.

Les solucions cooperatives van més enllà del negoci de les economies de mercat i poden ajudar a aconseguir no deixar ningú enrere a l'Agenda contribuint a "Una dècada d'acció i lliurament".

Com a actors econòmics, tenint en compte les normes de gènere, les dones continuen guanyant menys, tenen més probabilitats de participar en treballs no remunerats i més properes a ser excloses del treball digne. Tot i això, volem recordar que, quan les dones s’estableixen o s’uneixen en cooperatives, realitzen activitats laborals innovadores, obtenen ingressos més elevats i augmenten el rendiment i competitivitat empresarials. L’adhesió a les cooperatives augmenta la seva presa de decisions al cercle familiar i millora la seva participació i apoderament en els assumptes comunitaris, atès que les cooperatives, com a empreses centrades en les persones, se centren en l’ocupació inclusiva i accepten a les dones que pateixen desigualtats en múltiples facetes. 

Alguns exemples mostren com això es pot aconseguir:

  • A l’Estat espanyol, per exemple, les dones representen el 54% dels llocs directius i de comandament en cooperatives de treball.
  • A Itàlia, el percentatge de dones ocupades a cooperatives, en comparació amb el total, és del 59%, el que significa 1.350.000 dones, amb una bona retenció de l'ocupació fins i tot en temps de crisi. A més, les dones representen el 50% dels associats i el 24,8% de membres a la junta directiva.
  • A la recerca d'estratègies per promoure la participació de les dones en els espais de presa de decisions del cooperativisme, la violència de gènere es va identificar com a barrera invisible que impedeixen la seva participació a l'Argentina. El 2019, la Confederació Argentina de Cooperatives (Cooperar) va prendre la decisió d'implantar un Protocol de Prevenció de la Violència de Gènere, que cada entitat pot prendre com a exemple i adaptar-lo a les seves característiques.
  • Al Nepal, el 40% dels membres de la junta directiva i el 51% dels socis de les cooperatives són dones (dels 6,5 milions d’habitants del país).
  • A les Filipines, les cooperatives participen en la implantació dels ODS en diverses àrees amb l'assistència del govern, en concret la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones. El Pla de les Filipines per al Desenvolupament amb enfocament de gènere (1995-2025) va ordenar la implantació de gènere i el seu desenvolupament en el sector públic i privat, d'acord amb la provisió de drets humans garantits per la Constitució. L'Autoritat de Desenvolupament Cooperatiu obliga a totes les cooperatives registrades a incorporar el gènere i el seu desenvolupament.

En temps de conflicte i reconstrucció postconflicte, s'observa que una de les primeres formes d'empresa que s'estableix és la cooperativa. Les dones són les primeres a unir-se, restaurant un teixit basat en la confiança i esperança mútues, abordant necessitats personals i comunitàries, com la llibertat enfront de la violència i els conflictes armats.

Les cooperatives estan compromeses a lluitar contra qualsevol forma d'assetjament i violència contra les dones i els seus beneficis en la construcció de la pau i la resiliència han estat reconeguts per institucions clau en múltiples nivells, inclosa la Recomanació de l'OIT sobre l'Organització de l'Ocupació ( transició de la guerra a la pau).

Tenint en compte que l'equitat de gènere es veu cada vegada més com un pilar per al desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social, cal reforçar els models econòmics centrats en les persones, que promouen els drets humans de les dones, joves i nenes a tots els nivells, fent realitat l'ODS número 5 de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

Les cooperatives poden ser l'eina per reduir les injustícies socioeconòmiques a què s'enfronten les dones!