2n debat cooperatiu: les empreses d’alt creixement

El passat divendres, 18 de maig tingué lloc a la Casa d’Àsia de Barcelona el segon debat del Cicle de Debats Cooperatius que la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònoma ha organitzat en el marc de l’Any Internacional de les Cooperatives i que compta amb la col·laboració de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.
En aquesta sessió, Oriol Amat fou el ponent encarregat de conduir el debat, aquest cop centrat en “les empreses d’alt creixement”. Amat, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la UPF, oferí una anàlisi molt enriquidora, tant del context econòmic i empresarial actual com dels aspectes que defineixen les empreses d’alt creixement.

En referència al context econòmic i empresarial, Amat facilità dades quantitatives destacables; en termes generals, durant el 2010 van créixer les exportacions i es produí una evolució d’un 8% en la rendibilitat sobre la inversió. En el 2011, la facturació de les empreses va pujar, però els beneficis van baixar (el 51% de les empreses catalanes van augmentar ingressos i el 64% d’aquestes van obtenir beneficis). Oriol Amat subratllà també els sectors menys afectats per la crisi i com els canvis tecnològics i d’hàbits de consum estan influint; “les dades resulten molt destacables -comenta Amat- doncs, l’estat d’opinió no es correspon amb la realitat; i per sortir del pou, primer hem de deixar de cavar”.


Pel que fa a les empreses d’alt creixement, Amat il·lustra en un gràfic el procés de creixement de l’empresa: durant els primers 4 anys, gairebé totes les empreses perden diners i el 68% cauen, a partir del quart any comencen a cobrir costos. La diferència entre les empreses que cauen i les que sobreviuen està en la clientela, la prudència en la inversió, el finançament, el control de costos i l’avantatge competitiu. A l’any 10 de vida, inici de l’alt creixement, hi arriben el 12% de les empreses, caracteritzades per la satisfacció de la clientela, l’avantatge competitiu, poc deute, control de costos i prudència en el repartiment de dividends; a partir d’aquí, afirma Amat, s’inicia l’alt creixement quan durant 3 anys augmenten els ingressos una mitja del 10%; és molt rellevant –emfatitza Amat- que les empreses d’alt creixement, cada tres anys aproximadament, generen nous llocs de treball. En aquest context, Amat inclou també les cooperatives i afirma que les empreses d’alt creixement tenen trets comuns: aposten més per les persones (formació, retribució variable...), en els processos es decanten per millorar la qualitat dels productes, invertir en I+D i internacionalitzar-se, alhora que tenen més rendibilitat i beneficis perquè reinverteixen i no especulen en derivats financers. A partir de l’any 14, el 18% de les empreses es moren i només el 2,75% de les empreses continuen creixent; les principals qüestions que diferencien a les empreses que han tancat de les que continuen creixent és l’ambició per continuar creixent, la professionalitat, la innovació en la qualitat, el baix deute, el màrqueting internacional, la cooperació i dimensió i la gestió de conflictes.


Amat facilità dades relatives a un estudi en què es compara, tant des del punt de vista financer com del dels factors que han influït en el seu creixement, les cooperatives (treball associat i serveis) d’alt creixement amb la resta de cooperatives i societats mercantils d’alt creixement. Pel que fa al perfil financer, en general les cooperatives estan poc capitalitzades i han fet fortes inversions en actius, finançades especialment amb deute; tanmateix, tenen un nivell acceptable de solvència financera a curt termini. D’altra banda, en l’estudi es destaca que les cooperatives d’alt creixement generen una rendibilitat elevada i els trets diferencials en el model de gestió, entre d’altres, són: l’aposta per les persones, ús de tècniques modernes de gestió, importància en la qualitat i l’excel•lència en els processos, la innovació, la internacionalització i la satisfacció de la clientela. Això no obstant, Amat deixà clar que algunes activitats econòmiques cal que es facin des d’empreses petits, alhora que considera que és més important la gestió que el tamany de l’empesa.


Malgrat tot, Amat considera que calen implantar canvis importants, d’una banda perquè en les escoles de negocis no es transmeten els valors del cooperativisme ni la forma cooperativa i, de l’altra, perquè a Catalunya hi ha moltes dificultats i obstacles per crear una empresa; posa com a exemple el sistema de França, que permet crear una empresa en 12 hores i via internet. Tanmateix, conclou exposant que si Catalunya tingués un sistema fiscal diferent a l’actual, podria liquidar el deute en menys de 3 anys i llavors, veritablement es podria crear ocupació i aplicar polítiques actives en condicions.Proper debat:
15 de juny: Com superar les barreres que limiten el creixement de les empreses
Presentació del ponent a càrrec de Josep Ramon Sanromà, Conseller Delegat de l’ICF
Ponència a càrrec Salvador Alemany President del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement