2012. Any Internacional de les Cooperatives

El Tercer Comitè de les Nacions Unides ha aprovat el primer esborrany de la resolució que proclama l'any 2012 com l'Any Internacional de les Cooperatives. La resolució, presentada per 55 governs, es presentarà al Plenari de l'Assemblea General de Nacions Unides per la seva aprovació formal.


La proclamació de l'Any Internacional de les Cooperatives contribuirà a promoure el model d'empresa cooperativa a tot el món.

El Secretari General de Nacions Unides, Ban Ki-moon, va presentar el mes de juliol de 2009 un informe sobre cooperatives en el que es subratlla la imprtància d'aquestes en relació al desenvolupament socioeconòmic. També insisteix en com les cooperatives agràries i financeres contribueixen a donar solucions a llarg termini per afavorir la seguretat alimentària i sistemes financers més inclusius i resistents. En un context de crisi econòmica generalitzada a tot el món, l'informe suggereix que la proclamació de l'Any Internacional de les Cooperatives arriba en un moment oportú per destacar la importància de les cooperatives en el desenvolupament econòmic i social.