Les cooperatives, un model empresarial innovador construït sobre el pilar de l'equitat de gènere

 

Amb l’associacionisme obert com un dels principis cooperatius, la igualtat de gènere ha estat una característica clau del moviment cooperatiu. El cooperativisme va per davant en matèria d'innovació, perquè la innovació prové de les persones, i les cooperatives, en posar el focus en resoldre les necessitats i aspiracions dels seus membres, s'adapten constantment a les demandes d'una societat en contínua evolució.

El 8 de març és una oportunitat per reconèixer les contribucions de les dones al desenvolupament de la societat i del món sencer, a través del treball remunerat i no remunerat. En diferents països de tot el món, el Comitè d'Equitat de Gènere de l'ACI ha pogut constatar casos concrets que mostren de quina manera les cooperatives contribueixen al fet que la dona mantingui un equilibri entre la vida laboral i la familiar, proporcionant ocupació de qualitat a llarg termini.

Per a això, és essencial prioritzar processos inclusius, participatius i integrals dins dels nostres governs. Processos dirigits a tots els sectors, instituïts com polítiques estatals que possibilitin el seu dinamisme, a través d'estratègies innovadores en les quals les dones tinguin un paper determinant en la construcció del país.

Fem una crida al foment d'una economia basada en la solidaritat i a implementar-la com una sortida als problemes de disparitat social gràcies a la seva essència i naturalesa de participació democràtica, inclusió, bé comú i equitat.

Avui també volem recordar el paper de les cooperatives que brinden oportunitats de treball i inclusió social a les dones víctimes de la violència. És el nostre deure posar fi a la tracta de nenes i dones, a la mutilació genital femenina, al matrimoni infantil, a la desigualtat salarial, als feminicidis i l'assetjament sexual i laboral.

Aquesta és una tasca de totes i tots, així que oferim condicions d'educació digna i incloent, fem justícia i rebutgem la impunitat per als que han violentat i abusat de les dones.

En l'actualitat, comptem amb els mitjans per estar cada vegada més a prop, més connectades i assabentades del que passa a tot el món. Traiem profit de la globalització i de les relacions que existeixen entre els països i entre les persones per pensar en la igualtat.

Cal afrontar els reptes i generar canvis transcendentals a través de la innovació, tenint en compte les transformacions de la societat. Veiem que les cooperatives poden ajudar en aquest sentit.

El model cooperatiu és particularment adequat per a resoldre aquests reptes perquè té la capacitat d'educar plenament als diversos actors involucrats en l'activitat a través del control conjunt i democràtic.

Tenim l'àrdua tasca d'aportar i sumar-nos a la construcció d'un futur òptim i millor per a totes les nenes i dones. Treballem des del cooperativisme per fer realitat el Cinquè Objectiu de l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible: 'Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i nenes'.

 

 

Maria E Pérez Zea, presidenta del Comitè d'Equitat de Gènere de l'ACI