Convocatòria per a la concessió de les subvencions del Programa Treball i Formació

 

Es tracta d’una nova línia de subvencions impulsada per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC) i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones que es troben en una situació de màxima vulnerabilitat, facilitant-los competència professional mitjançant experiència laboral i formació.

Les entitats beneficiàries de la línia ACOL són les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.

Les persones beneficiàries són les persones que puguin obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social i que es trobin en una situació de vulnerabilitat social, seleccionades mitjançant un procés lliure de selecció per part de les entitats beneficiàries.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 9 d’octubre al 23 d’octubre de 2018 (ambdós inclosos).

Trobareu la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre a l’enllaç: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=827973&language=ca_ES i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de Treball i Formació al document adjunt.