El moviment cooperatiu coordina una estratègia conjunta

Representants de les federacions i la Confederació de Cooperatives de Catalunya

 

Fruit dels canvis produïts en el model de governança i participació de CoopCat, el Consell Rector de l’organització ha promogut aquesta trobada que, d’una banda, ha servit per conèixer la idiosincràsia de les diferents branques del cooperativisme i els seus àmbits estratègics i, de l’altra, ha servit per obrir un nou espai de participació i coneixença de la base social del moviment cooperatiu.

Durant tot el matí d’avui, els representants del moviment cooperatiu han començat a traçar els punts de coincidència i objectius compartits.
Acordats un seguit d’àmbits clau a treballar, centrats principalment en la intercooperació interna, la visibilitat i la comunicació, aquests es desenvoluparan en els propers mesos, definint les pautes de gestió concretes.

Durant gran part de la jornada, s’ha comptat amb l’assistència del d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, Josep Vidal, que ha exposat el compromís i les línies del govern en relació amb el cooperativisme i l’economia social.