La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya posa en marxa la presidència compartida i el funcionament per àrees i eixos transversals al Consell Rector


El repartiment de tasques posa en pràctica el nou model d’organització presentat a l’Assemblea, basat en una presidència compartida i la distribució de responsabilitats a través de quatre àrees principals i tres eixos transversals que repercutiran en totes les àrees i que composaran el Consell Permanent juntament amb la representació sectorial. Així, les funcions tradicionalment associades a la presidència es distribuiran a través de les següents representants:
• Guillem Llorens, de la cooperativa Sepra, amb el càrrec de President i responsable de l’àrea de representativitat
• Gemma Garcia, de la cooperativa Delta, com a co presidència, amb el càrrec de Vicepresidenta Primera i responsable de l’àrea de participació
• Carme Giménez, del Grup Ecos, amb el càrrec de Vicepresidenta Segona i responsable de l’eix feminisme
• Sònia Cruz, de la cooperativa Actua, amb el càrrec de Secretària i responsable de l’eix territori
• Valentí Valencia, del Col·lectiu Ronda, amb el càrrec de Vocal i responsable de l’àrea d’enfortiment i creació
• Marc Roma, Grup Som, amb el càrrec de Vocal i responsable de l’àrea de visibilitat
• Raimon Gassiot, de la cooperativa Coop57, amb el càrrec de Vocal i responsable de l’eix sector
• Raquel León, de la cooperativa Barabara, amb el càrrec de Vocal, com a representant de la Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social.
Totes les persones que composen el Consell Rector participaran en alguna de les àrees i eixos transversals. Els següents representants completen el Consell Rector:
• Ester Diaz, Camper Diem Sabadell
• Nino Ramírez, Doble Via
• Adela Camí, Eduvic
• Mireia Font, El Timbal
• Ferran Martínez, Els Caus Turisme Responsable
• Joan Ramon Surinyà, Gramagraf
• Anna Puig, L’Esguard
• Ivan Miró, La Ciutat Invisible
• Mireia Franch, Sambucus
• Tomàs Llompart, Suara Cooperativa
• Jaume Oller, Tàndem Social
• Artur Feijóo, TEB cooperativa
• Luis Carlos de la Concepción, TUS
El Consell Rector té previst reunir-se mensualment.