La Comissió Europea proposa un nou pressupost post-2020

Com a actor clau de l'economia social i en representació d'empreses centrades en les persones, Cooperatives Europe recolza i acull un pressupost que permeti oferir un veritable valor afegit europeu, d'acord amb les recomanacions de política establertes en el Call for Action per a un " Futur cooperatiu d'Europa ", tenint en compte temes actuals com el Brexit, la crisi de la migració i especialment el debat més ampli sobre el futur d'Europa.

El nou pressupost ha de centrar-se en millorar la competitivitat de la UE per potenciar el creixement a llarg termini i abordar qüestions clau com el desenvolupament de les PIME. Cooperatives Europa acull amb satisfacció el suport sostingut de la Comissió Europea a les PIMES a través del Programa de Competitivitat i Petites i Mitjanes Empreses (COSME) que, en part, es farà càrrec del Fons de InvestEU. El Fons InvestEU tindrà com a objectiu les inversions que promouen notablement l'accés al finançament per a les pimes, sinó que també desenvoluparà i consolidarà les estructures de mercat subjacents als microcrèdits i l'economia social.

Encara que aprovem els esforços de la Comissió Europea per crear sinergies entre programes, el pressupost encara està lluny de centrar-se més en el desenvolupament de les PIME.

Agnès Mathis, directora de Cooperatives Europe, va comentar: "Com a part de l'economia social, donem la benvinguda a l'enfocament de l'economia social dins del Fons de InvestEU. També seguirem de prop les propostes sectorials de la Comissió que es publicaran en les pròximes setmanes ".